ESA – Intended ITT
ESA – Intended ITT

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONKURSY EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ OFEROWANE POLSKIM PODMIOTOM.

ESA – Intended ITT Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2019

Udostępniane poniżej infomacje są aktualizowane maksymalnie w odstępach dwutygodniowych i mogą nie zawierać wszystkich aktualnie dostępnych konkursów.
Proszę pamiętać, że najbardziej aktualną i wiarygodną bazą konkursów ESA jest portal ESA EMITS.

ESA – Intended ITT
19.1GM.01 – DEEP SPACE GATEWAY ASTROBIOLOGY PAYLOAD CONCEPTUAL DESIGN STUDY – EXPRO+
Data otwarcia:
4 marca, 2018
ESA – Intended ITT
19.123.02 – TECHNOLOGY PRE-DEVELOPMENT FOR MOON TRANSFER STAGE IN SUPPORT OF LOGISTIC MISSIONS – EXPRO PLUS
ESA – Intended ITT
19.123.01 – TOOLSET FOR POST FLIGHT ANALYSIS OF ESA MISSIONS
ESA – Intended ITT
19.123.11 – PL_RM09 40L MONOPROPELLANT DEMISEABLE TANK – PHASE 1
Udostępnij: