• Cosmic Hub - banner top

O Cosmic HUB

Cosmic Hub to nowoczesna przestrzeń w centrum Warszawy dla przedsiębiorców, pasjonatów, start-upów i innowatorów. Została stworzona w celu zacieśnienia współpracy i umożliwienia wspólnego rozwiązywania problemów.

W Cosmic Hub przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie mentorów i ekspertów z zakresu technologii kosmicznych i akceleracji startupów. Inspiracją dla społeczności Cosmic Hub są także comiesięczne spotkania poświęcone  przecięciom  w branży kosmicznej i na styku różnych sektorów (np. IT i kosmos). W ramach Cosmic Hub  odbywają się także szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone nowym technologiom, problemom i wyzwaniom, które można wspólnie podjąć. Konsultacje ekspercko-biznesowe , możliwość zaangażowania ekspertów z ESA czy GSA to odpowiedź na częste problemy młodych firm, start-upów lub tych, które chcą zmienić profil swojej działalności.

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.