Podręcznik

 Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania z podręcznika pt. „Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Zobrazowania satelitarne stanowią przydatne źródło zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm, pragnących wykorzystać te zasoby w swoich produktach, narzędziach, aplikacjach i usługach. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która ma pomóc w rozwijaniu Państwa kompetencji i wiedzy. Ma przybliżyć technologie wykorzystywane w teledetekcji satelitarnej, terminologię, jak również źródła danych i narzędzia do ich przetwarzania. Przede wszystkim jednak ma odpowiedzieć na pytanie: jak zobrazowania satelitarne można wykorzystać w codziennym życiu i pracy.

Podręcznik powstał dzięki projektowi „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4envi”, finansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Można go pobrać bezpłatnie w wybranym poniżej formacie.


Życzymy miłej lektury

Pobierz podręcznik


Podręcznik pobrano 3848 razy.

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.