Komitet honorowy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, Rektor Politechniki Gdańskiej
Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Blanka Siwińska, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

prof. dr hab. Zbigniew Kłos, Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.