Komitet organizacyjny

Kinga Gruszecka, dyrektor Departamentu Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Współpracy z ESA i POLSA
Adam Dąbrowski, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna
Krzysztof Grotkowski, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna
Przemysław Rudź, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna
Roger Bachtin, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna
Szymon Krawczuk, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej ds. Umiędzynarodowienia i Nauki
Dominika Tomaszewska, Prezes Koła Naukowego SimLE

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.