Krajowy Punkt Kontaktowy EUMETSAT

Punkt kontaktowy EUMETSAT dla polskiego przemysłu (National Focal Contctact Point) został ustanowiony w Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016 r. na mocy porozumienia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym.

Cel działań punktu:

  • zwiększanie wiedzy krajowych podmiotów na temat programów i współpracy przemysłowej z EUMETSAT,
  • udział podmiotów z Polski w postepowaniach przetargowych EUMETSAT,
  • włączanie polskich jednostek we współpracę z europejskimi firmami,
  • wzrost zainteresowania krajowych podmiotów możliwościami rozwoju gospodarczego związanego z wykorzystaniem danych meteorologicznych,
  • „odzyskiwanie” składki wpłacanej przez Polskę do EUMETSAT.

Bieżąca działalność punktu kontaktowego obejmuje m. in. analizę ogłoszeń przetargowych ukazujących się na EUMITS - platformie przetargowej EUMETSAT i ich publikację na stronie internetowej PAK, kojarzenie partnerów do realizacji wspólnych projektów oraz wspieranie polskich firm i instytutów naukowo-badawczych we włączaniu się w europejskie konsorcja realizujące zamówienia dla EUMETSATU, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych, a także networking.

Kontakt do Krajowego Punktu Kontaktowego EUMETSAT dla polskiego przemysłu:

Polska Agencja Kosmiczna
Zbigniew Burdzy
Główny Specjalista
w Departamencie Wojskowych Technologii Satelitarnych
nr tel.: +48 22 380 01 53
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IMG IL 18 05 13 LRG Mapa Powodzi Europa Srodkowa 2018
Mapa powodzi - Europa Środkowa 2018. źródło: EUMETSAT/IMGW
Opady Niegu
Opady śniegu. źródło: EUMETSAT/IMGW
 

 

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.