• SKK - banner top

Zgłoszenia abstraktów

Proces rejestracji abstraktów rozpoczął się w czerwcu i potrwa do 14 września 2020

Oczekujemy na materiały o objętości do 2000 znaków ze spacjami zawierające aktualne tło badawcze problemu, cele, zastosowaną metodologię, wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Zachęcamy do skorzystania z przedstawionego wzoru. Zebrane abstrakty zostaną zweryfikowane przez komisję ekspertów, a autorzy zakwalifikowanych do konferencji prezentacji zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni. Zakwalifikowane referaty będą podstawą przygotowania ostatecznej agendy konferencji, a także znajdą się w  materiałach konferencyjnych, które zostaną wydrukowane po jej zakończeniu. Do składania abstraktów zapraszamy studentów I, II, i III stopnia studiów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.