Downstream

linkSat4Envi

”System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz partnerów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Polską Agencję Kosmiczną (PAK) i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu Sat4Envi jest budowa systemu udostępniania satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych zgromadzonych w zasobach Zakładu Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB.

Poprzez platformę CGS udostępniane będą dane z powierzchni Polski (plus 500 km wokół granic), archiwalne i bieżące z satelitów programu Copernicus (Sentinel), meteorologicznych (METEOSAT, NOAA, Metop), środowiskowych (MODIS: Terra i Aqua).

https://dane.sat4envi.imgw.pl/

 

linkSatBałtyk

Cel projektu SatBałtyk stanowił przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii (PAR1 , UV2 ), rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej. Projekt realizowało konsorcjum w składzie: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński.

http://www.satbaltyk.pl/aplikacja-satbaltyk/

 

linkSafedam

Projekt SAFEDAM miał na celu opracowanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystuje wieloźródłowe dane fotogrametryczne. Umożliwia wykorzystanie danych z pułapu satelitarnego zarówno optycznych zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni jak i danych radarowych.

System umożliwia ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzebna jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego. Projekt został zrealizowany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, Astri Polska Sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

https://www.safedam.gik.pw.edu.pl/Aplikacja-mobilna

 

linkGeoMetre

GeoMetre to projekt rozpoczęty w czerwcu 2019 r., prowadzony przez Główny Urząd Miar (GUM) działający jako członek konsorcjum europejskiego w ramach Europejskiego Programu Metrologii na rzecz Innowacji i Badań (EMPIR). Głównym celem tego projektu jest znaczący wkład w ulepszone rozwiązanie ITRF (Międzynarodowy Ziemski Układ Odniesienia).

GUM opracował nową dedykowaną linię odniesienia o długości 200 m we współpracy z Politechniką Warszawską. Poziom odniesienia skalibrowany i zweryfikowany (przy użyciu technik GNSS) w ramach nadchodzących działań w ramach projektu będzie optymalnym odniesieniem do kalibracji i weryfikacji nowej aparatury w tym projekcie oraz innych komercyjnych mierników odległości o średnim zasięgu.

 

linkHelp me in distress (HID)

Celem projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego umożliwiającego zgłaszanie, monitorowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe w celu ocalenia życia i zdrowia poszkodowanych, zapewnienia publicznego bezpieczeństwa oraz koordynowanie odpowiedzi na zgłoszenie. System będzie oparty m.in. o dane pozyskiwane z sygnałów Galileo. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest ITTI Sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu w 4 kwartale 2021 roku.

 

linkGeoRoute

Produkt, który zostanie opracowany to aplikacja mobilna i serwis internetowy do planowania wycieczek / wędrówek w sposób wysoce spersonalizowany. Pozwoli on użytkownikowi na odkrywanie obszarów we wskazanym otoczeniu, nawigowanie do nich i w nich, gdzie zastosowana i obliczona jest konkretna kombinacja zjawisk przyrodniczych, kulturowych i innych, zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Cały system będzie wspierany przez precyzyjne zbiory danych należące do producenta oraz obszerne otwarte zbiory danych, takie jak serwisy Copernicus i strumienie danych satelitarnych czy Open Street Map i inne. Dodatkowo, dzięki tworzonej społeczności i przewidywanemu crowdsourcingowi, tworzony produkt będzie na bieżąco weryfikowany in situ i wzbogacany o poprawione dane. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest Geosystems Polska Sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu w 4 kwartale 2021 roku.

 

linkGEOCARDIO

Produkt jest systemem mającym na celu usprawnienie działania służb ratownictwa medycznego, poprzez dostarczenie informacji o lokalizacji i podstawowych danych medycznych potencjalnej osoby poszkodowanej z wszczepionym urządzeniem CIED. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest Hertz Systems. Planowane zakończenie projektu w 2 kwartale 2022 roku.

 

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.