Bezpieczeństwo kosmiczne

 Polska Agencja Kosmiczna jest członkiem europejskiego konsorcjum EUSST realizującego dla Unii Europejskiej w ramach programu SST (Space Surveillance nad Tracking - SST) zadania obserwacji i śledzenia sztucznych obiektów kosmicznych. Program służy głównie zabezpieczeniu europejskiej infrastruktury kosmicznej, naziemnej i obywateli EU przed zagrożeniami wynikającymi z poruszania się na orbitach okołoziemskich tysięcy operacyjnych sztucznych satelitów i ponad miliona odłamków kosmicznych. EUSST ostrzega operatorów satelitów przed możliwymi zderzeniami na orbitach a także o pojawianiu się odłamków kosmicznych w wyniku rozpadu satelitów na części. Konsorcjum ostrzega również o możliwośic i zagrożeniach związanych z upadkiem odłamków kosmicznych na Ziemię. Dobrym przykładem tego działania jest ostatnie wydarzenie niekontrolowanej deorbitacji członu chińskiej rakiety kosmicznej CZ-5B. W ramach Europejskiej Agencji kosmicznej polskie podmioty naukowe i gospodarcze realizują szereg działań związanych z obszarem Świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness - SSA), do którego obok SST zalicza się również obserwacje asteroidów zagrażających Ziemi (NEO Near Earth Objects) oraz obserwacje pogody kosmicznej (Space Weather – SWE). W Polsce istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w obszar SSA. Silne ośrodki naukowe to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,także Centrum Badań Kosmicznych PAN i Obserwatorium astrogeodynamiczne w Borówcu, czy Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN.. Istnieje również wiele podmiotów gospodarczych dysponujących sieciami teleskopów optycznych i kompetencjami przetwarzania danych SSA oraz. Np. Polska Sieć Bolidowa (Polish Fireball Network), która w skali całego kraju monitoruje aktywność rojów meteorów, które docierają do powierzchni Ziemi.

 

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.