Koła studenckie

Warto wspomnieć też o młodych naukowcach, którzy realizują swoje pasje na polu inżynierii kosmicznej. To już nie tylko loty balonów stratosferycznych i sukcesy w zawodach łazików marsjańskich, ale także zaawansowane eksperymenty wyłonione i realizowane w ramach programów ESA Education. Dopełnieniem tego są kolejne studenckie satelity typu cubesat (PWSat i PWSat II, payload dla KrakSat).

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.