Aktualności

15 września, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
08 września, 2023
PIAP Space i Creotech z nagrodami podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach
07 września, 2023
Konkurs o Nagrodę Prezesa POLSA: po raz kolejny docenimy autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu badań kosmicznych
Instytut Geodezji i Kartografii ważnym partnerem POLSA w zakresie obserwacji Ziemi
30 marca, 2021

– Z uwagi na zasłużoną pozycję IGiK w europejskim ekosystemie obserwacji Ziemi, profil naukowo-badawczy, dotychczasowe doświadczenia oraz znaczące osiągnięcia, Instytut jawi się jako kluczowy partner Polskiej Agencji Kosmicznej w realizacji polityk rządowych, krajowych i międzynarodowych – powiedział 29 marca br. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna, podczas konferencji z okazji 75 lecie powołania Instytutu Geodezji i Kartografii. 

W jubileuszowej konferencji wzięli udział m.in. sekretarz stanu w MEiN Wojciech Murdzek, podsekretarz stanu w MRPiT Anna Kornecka oraz  przedstawiciele instytucji naukowych i badawczych.  

W swoim wystąpieniu prof. Wrochna podkreślił, że Instytut od lat odgrywa znaczącą rolę w świecie nauki i jest profesjonalnym partnerem podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej. Zajmuje się między innymi: grawimetrią, pomiarami GNSS, geodezją inżynieryjną oraz kartografią i  teledetekcją. – Obszarem, który łączy działalność Polskiej Agencji Kosmicznej z działalnością Instytutu jest obserwacja Ziemi. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, Instytut zdobył unikalne w skali kraju i na świecie doświadczenie w tym zakresie – dodał prezes Wrochna. 

Zwrócił uwagę, że IGiK był pionierem w opracowaniu metodyk i technologii dla wielu obszarów zastosowań teledetekcji, na przykład:

  • na potrzeby rolnictwa – w zakresie rozpoznania użytkowania terenu, upraw i ich kondycji, wilgotności gleby, monitorowania suszy rolniczej i jej wpływu na wysokość plonów, 
  • Zespół naukowców Instytutu opracował pierwszą mapę użytkowania terenu dla całej Polski. Brał też udział w opracowaniu mapy pokrycia i użytkowania terenu dla wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej; 
  • IGiK wypracował metodę modelowania biomasy łąk z wykorzystaniem satelitów meteorologicznych i sporządził mapę wielkości biomasy łąk. 
  • był prekursorem badań dla leśnictwa w zakresie określenia kondycji  lasów ze zdjęć w  podczerwieni; 
  • prowadził interpretację pierwszych zobrazowań z satelity amerykańskiego Landsat i satelity SPOT.  
  • sięgał po zobrazowania z różnych satelitarnych sensorów dla określenia zanieczyszczenia powietrza i zagrożeń dla środowiska czy przebiegu i skutków klęsk żywiołowych w tym powodzi, degradacji lasów, zagrożenia suszą i niedostatkiem zasobów wodnych. 

 – Sektor kosmiczny jest ważnym komponentem polskiej gospodarki. Został wskazany w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako priorytetowy obszar dla rozwoju krajowej gospodarki. Badania naukowe prowadzone w sektorze kosmicznym są źródłem innowacji w przemyśle i administracji – mówił prof. Wrochna. 

Jego zdaniem, kluczowe staje się zatem zapewnienie ciągłej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz wspieranie współpracy zagranicznej w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu polskiej nauki oraz wprowadzenia najnowszych satelitarnych technologii do obszarów działalności administracji publicznej. –  Takie właśnie cele stawia przed nami, administracją rządową, w tym Polską Agencją Kosmiczną i całym sektorem kosmicznym, Polska Strategia Kosmiczna. POLSA, poprzez bieżące działania realizuje cele PSK. Jest między innymi współodpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego – dodał prezes Wrochna. 


Kończąc swoje wystąpienie, prezes POLSA pogratulował zespołowi IGiK dotychczasowych osiągnięć, podziękował za współpracę oraz życzył dalszych sukcesów zarówno na arenie międzynarodowej jak w  kraju oraz satysfakcji z realizacji wspólnych ambitnych projektów naukowo-badawczych i  wdrożeniowych. – Mamy również nadzieję na dalszą współpracę, liczymy na dalszy udział Instytutu w  rozwoju polskiej branży kosmicznej, budowie innowacyjnej i efektywnej administracji publicznej, transformacji cyfrowej kraju i budowie innowacyjnej gospodarki – dodał prof. Wrochna.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: