Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
Katalog podmiotów sektora kosmicznego
Publikacja zawierająca profile firm polskiego sektora kosmicznego wraz z opisem ich działalności, oferowanymi produktami i specjalizacjami według domen technologicznych.

Publikacje
Polish Space Sector – Entity Directory
This publication contains profiles of Polish space sector companies with a description of their activities, offered products and specializations sorted by technological domains.

Publikacje
Sector espacial polaco 2022

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2021
Zgodnie z Ustawą o Polskiej Agencji Kosmicznej publikacja stanowi coroczne sprawozdanie, opracowane z uwzględnieniem informacji krajowych oraz międzynarodowych dotyczących projektów i badań w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku.

Publikacje
Polish Space Sector. Analysis of the current state, trends and technologies in the national and international context.
Polish Space Sector 2020. Analysis of the current state, trends and technologies in the national and international context. The space sector is one of the highly advanced and innovative areas, which is becoming increasingly important for the national

Publikacje
POLSA broszura
Informacje ogólne o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizowanych przez Agencję projektach, krajowym sektorze kosmicznym i specjalizacjach polskich firm z branży space.

Udostępnij: