Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
Report – Understanding of Space Safety of the needs of future projects and activities of the National Space Program
Final Report

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2020
Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej znacząco przyczynia się do postępu technologicznego i naukowego w wielu sektorach gospodarki, a także pośrednio wpływa na życie każdego człowieka.

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2019
Niniejszy raport został przygotowany w ramach obowiązku wynikającego z art. 9 znowelizowanej w dn. 13 czerwca 2019 r. Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz.U. 2019 poz. 1248) i jest dokumentem przygotowywanym po raz piąty począwszy od powstania Agencji

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2018
Niniejszy raport został przygotowany w ramach obowiązku wynikającego z art. 7 Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 759) i jest dokumentem przygotowywanym po raz czwarty począwszy od powstania Agencji

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2017
Na działalność sektora kosmicznego w Polsce w roku 2017 miały wpływ dwa wydarzenia: opublikowanie Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) uchwałą wchodzącą w życie dnia 18 lutego 2017 r. oraz przedstawienie założeń krajowego Programu Kosmicznego (KPK), które

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2016
Niniejszy raport został przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną w ramach obowiązku wynikającego z art. 7 Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 759).

Udostępnij: