Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
Justyna Makulska – Polski udział w badaniach Marsa
Obserwacje powierzchni Marsa z Ziemi rozpoczęły się w II połowie XIX wieku, kiedy rozdzielczość teleskopów była już na tyle dobra, aby można było dokonać przy ich pomocy identyfikacji cech powierzchni planety…

Publikacje
Miniaturyzacja satelitów zmienia oblicze światowego przemysłu kosmicznego
Za datę wyznaczającą narodziny przemysłu kosmicznego można przyjąć umownie 4 października 1957 r.

Publikacje
Sławomir Nichczyński – Pierwszy polski satelita naukowy LEM
O pierwszym polskim satelicie naukowym zrobiło się głośno w 2013 roku, kiedy urządzenie poleciało w kosmos. Powstawało w Centrum Badań Kosmicznych PAN w latach 2010-2011, a jego zadaniem była obserwacja niewielkich pulsacji najjaśniejszych gwiazd na niebie.

Publikacje
Szymon Grych – Kosmiczna kariera po technikum? Podkarpackie przeciera szlaki.
Pracę przy szeroko rozumianych projektach kosmicznych mogą podjąć osoby nie tylko po studiach wyższych. Zrozumiałe jest, że w branży tej potrzebni są przede wszystkim wąsko wyspecjalizowani inżynierowie lub akademicy z bogatym dorobkiem naukowo-badawczym.

Udostępnij: