Misja, wizja i zadania Polskiej Agencji Kosmicznej

Misja

POLSA uczestniczy w realizacji  strategicznych celów państwa, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych.

Wizja

W roku 2030 polski sektor kosmiczny będzie w wybranych obszarach  w pełni konkurencyjny w wymiarze globalnym i będzie w stanie zapewnić Polsce niezależność w dostępie do danych satelitarnych i w ich zastosowaniu. 

Zadania

Ogólne zadania POLSA określone są w Artykule 3 punkt 2 Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.
Z perspektywy priorytetów polskiej aktywności kosmicznej zadania ustawowe wspierające wprost zwiększenie obronności i bezpieczeństwa państwa to:

Zadanie 1. Inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zadanie 9.  Przygotowywanie analiz i raportów  z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także  w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zadanie 16.   Wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym dotyczących:

a) satelitarnej obserwacji Ziemi,
b) obserwacji przestrzeni kosmicznej,
c) nawigacji i łączności satelitarnej.

Zwiększeniu efektywności działania administracji publicznej korzystającej na co dzień z serwisów opartych o dane satelitarne dedykowane są:

Zadanie 1. i 9 jw.

Zadanie 8. Sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zadanie 13. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania  przestrzeni kosmicznej.

Rozwój zaawansowanych technologii: technik satelitarnych i technologii kosmicznych oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami będzie realizowany poprzez następujące zadania ustawowe Agencji:

Zadanie 3. Reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni  kosmicznej na arenie międzynarodowej.

Zadanie 11. Uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zadanie 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej  w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni  kosmicznej.

Dla harmonizacji działań w programach międzynarodowych i w programie narodowym szczególnie ważne jest:
Zadanie 2. Zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej.

Pozostałe zadania Agencji koncentrują się na:

 • aktywności międzynarodowej POLSA (Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5 i Zadanie 12),
 • na kwestiach ekonomicznych (Zadanie 6),
 • prawnych (Zadanie 10),
 • normalizacyjnych  (Zadanie 8,
 • kształceniu i rozwoju kadr (Zadanie 15).

Współpraca

Współpraca Polskiej Agencji Kosmicznej z innymi interesariuszami polskiego sektora kosmicznego opiera się na ustawowych uprawnieniach stron, wypracowanych dobrych praktykach w kontaktach przedstawicieli sektora kosmicznego i wspólnym interesie – efektywnym rozwoju sektora w Polsce. W szczególności, istotnymi stronami polskiej aktywności kosmicznej są:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rolnictwa
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
 • Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.