Instrukcja uzupełniania formularza zgłoszeniowego SIPSK

  1. Wypełnienie i wysłanie formularza odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Polskiej Agencji Kosmicznej.
  2. Formularz można wyświetlić i wypełnić z użyciem dowolnej przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym.
  3. Formularz posiada pola pozwalające na wpisanie tekstu , pola wyboru z listy rozwijanej oraz pole zaznaczenia wyboru.
  4. Każde z pól formularza posiada krótką wskazówkę, która wyświetla się po zbliżeniu kursora.
  5. Uzupełnienie każdego z pól jest dobrowolne.
  6. Forma formularza została ujednolicona dla podmiotów o różnej formie działalności dlatego prosimy pomijać punkty, które z uwagi na charakter działalności nie dotyczą danego podmiotu.
  7. Dane i informacje ujęte w ankiecie powinny zachować zgodność z KRS/rejestrem przedsiębiorców lub innymi rejestrami. Podane dane powinny być aktualne na dzień uzupełnienia formularza oraz zawierać zakres odnoszący się tylko do stanowiących podstawę tych wpisów informacji określonych w nagłówku pola oraz podanych jako komentarz do danego pola formularza.
  8. Dodatkowe dane lub informacje (komentarze i wyjaśnienia) dotyczące kwestii poruszanych w formularzu należy ująć w pozycji „Uwagi/informacje dodatkowe”.
  9. W rubrykach formularza można umieszczać dodatkowe wpisy, komentarze lub wyjaśnienia jeśli istnieje taka możliwość z uwagi na typ pola.
  10. Pozostałe kwestie dotyczące zasad udostępniania danych przez podmiot oraz prowadzenia bazy danych SIPSK przez Administratora ujęte zostały w Regulaminie „Systemu Informacji Polskiego Sektora Kosmicznego (SIPSK)”.

Skróty użyte w formularzu:

AIT - Assembly, Integration and Test – montaż, integracja i testy
AOCS – Attitude and Orbital Control System – system kontroli orientacji satelity w przestrzeni i na orbicie
CFD - Computational Fluid Dynamics - obliczeniowa dynamika płynów
ECLS - Environmental Control & Life Support - kontrola środowiska i wspieranie funkcji życiowych
EEE - Electrical, Electronic and Electro-mechanical – elektryczny, elektroniczny i elektromechaniczny
EMC - Electromagnetic Compatibility - kompatybilność elektromagnetyczna
EO – Earth Observation – obserwacja Ziemi
ESD - Electrostatic Discharge - wyładowanie elektrostatyczne
EVA - Extravehicular activity – aktywność pozapojazdowa (podczas spacerów kosmicznych)
FD - Flight Dynamics - dynamika lotu
FDIR - Fault Detection, Isolation and Recovery – detekcja i identyfikacja błędów/usterek i ich naprawa
FIR – far infrared – daleka podczerwień
GNC - Guidance, Navigation and Control – sterowanie, nawigacja i kontrola
GNSS - Global Navigation Satellite System - Globalny System Nawigacji Satelitarnej
GSE - Ground Support Equipment - sprzęt do obsługi naziemnej
ISRU - In Situ Resource Utilisation - wykorzystanie zasobów środowiska in situ
IT - Information Technology – technologia informacyjna
LEO – Low Earth Orbit - niska orbita okołoziemska
MCS – Mission Control System – system kontroli misji
MEMS – Micro-Electro-Mechanical Systems - mikrosystemy elektromechaniczne
MEO – Medium Earth Orbit – średnia orbita okołoziemska
MOEMS - Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems – mikrosystemy elektromechaniczne połączone z mikrooptyką
NIR – near infrared – bliska podczerwień
PDM - Payload Data Modulator - modulatory danych z ładunku użytecznego
RF – Radio Frequency – częstotliwość radiowa
RFC - Radiofrequency Compatibility - kompatybilność częstotliwości radiowych
RHA - Radiation Hardness Assurance - zapewnienie odporności radiacyjnej
S/C – spacecraft – obiekt/pojazd kosmiczny
SW – software
TRL - Technology Readiness Level – poziom gotowosci technologicznej
TT&C – Telemetry, Tracking & Command – telemetria, śledzenie i zadaniowanie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.