Komitet organizacyjny
Komitet organizacyjny

Kinga Gruszecka, dyrektor Departamentu Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Współpracy z ESA i POLSA

Adam Dąbrowski, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna

Krzysztof Grotkowski, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna

Przemysław Rudź, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna

Roger Bachtin, Departament Edukacji, Polska Agencja Kosmiczna

Szymon Krawczuk, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej ds. Umiędzynarodowienia i Nauki

Dominika Tomaszewska, Prezes Koła Naukowego SimLE

Share: