Eksploracja ciał niebieskich

W czasach przed i tuż po transformacji ustrojowej, Polska brała udział praktycznie tylko w projektach realizowanych przez Związek Radziecki i Rosję. Przykładem mogą być marsjańskie misje Fobos 1, Fobos 2, Mars 96, czy wcześniejsze misje Wega 1 i Wega 2, skierowane do badania planety Wenus i jądra komety Halleya. W CBK PAN powstało w tamtym czasie kilkadziesiąt czujników i elementów konstrukcyjnych rakiet i satelitów, które zostały wyniesione w bliższą i dalszą przestrzeń kosmiczną.

 

Akces naszego kraju do struktur europejskich zaowocował pierwszymi dużymi projektami pod szyldem Europejskiej Agencji Kosmicznej i jej amerykańskiego odpowiednika NASA. Oprócz ośrodków naukowych zaczęły w nich brać udział również firmy prywatne. Wśród najważniejszych misji z polskim udziałem warto wymienić:

linkSłońce

source: ESA

 

Solar Orbiter

Strona www: http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter

 

Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowana we współpracy z NASA. Solar Orbiter został wystrzelony 10 lutego 2020 w stronę Słońca została wysłana sonda kosmiczna.

 

Dzięki danym z misji naukowcy będą próbowali odpowiedzieć na pytania:

  • Jak pole magnetyczne Słońca może wpływać na technologie na Ziemi oraz na loty kosmiczne?
  • Jak działa słoneczne dynamo?
  • Co się dzieje na biegunach Słońca?
  • Dlaczego korona słoneczna jest taka gorąca?

Co napędza wiatr słoneczny?

Polski wkład: W CBK PAN wykonano elementy eksperymentu STIX do obrazowania spektralnego promieniowania X w zakresie od 4 do 150 keV.

 

linkMerkury