Prawie 130 uczestników Forum „Space Market”

Forum „Space Market” zorganizowane przez Polską Agencję Kosmiczną i Europejską Agencję Kosmiczną, odbyło się w środę, 5 kwietnia 2017 r., w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
POLSA Warszawa

W wydarzeniu wzięło udział 128 przedstawicieli krajowych firm, instytucji naukowo-badawczych sektora kosmicznego i administracji rządowej.

Wydarzenie było poświęcone przeglądowi światowego rynku kosmicznego i określeniu możliwości stojących przed polskimi podmiotami w ramach projektów realizowanych przez ESA. Zostało zorganizowane z myślą o menedżerach przedsiębiorstw i kierownikach projektów instytucji badawczo-naukowych zaangażowanych w przedsięwzięcia kosmiczne.

W oficjalnym otwarciu Forum „Space Market” wzięli udział: pan Minister Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Minister Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, pan Pułkownik Piotr Suszyński, p.o. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz pan Miquel Pastor-Viñader z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pan Minister Szrot w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie rozwoju krajowego sektora kosmicznego, który ma wpływ na najistotniejsze obszary funkcjonowania państwa.
- Rolą Polskiej Agencji Kosmicznej - jako rządowej agencji wykonawczej podlegającej bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów - jest wspieranie harmonijnego rozwoju polskiego sektora kosmicznego we wszystkich obszarach jego aktywności. Wierzę, że działania Agencji, takie jak organizacja dzisiejszego Forum „Space Market”, przyczynią się do wzmocnienia potencjału polskich przedsiębiorstw i do wzrostu całego krajowego sektora kosmicznego – z korzyścią dla naszego państwa i jego obywateli – powiedział Minister Szrot.

Pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, podkreśliła bardzo dynamiczny rozwój polskiego przemysłu kosmicznego od chwili przystąpienia Polski do ESA. Zaznaczyła, że podstawowym założeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, ale która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jest sektor kosmiczny.
- W zabiegach o wzrost innowacyjności istotną rolę pełni dostęp do informacji: o nowych rozwiązaniach technologicznych wdrażanych w praktyce, o kierunkach prac naukowo-badawczych, o programach eksploracji przestrzeni kosmicznej, o komercjalizacji wyników badań itp. Dzięki pozyskaniu i obiegowi informacji możliwe jest budowanie takich relacji między aktorami polskiej gospodarki, które przyniosą im obopólną korzyść. Forum „Space Market” jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli sektora kosmicznego – powiedziała Minister Emilewicz.

Pułkownik Piotr Suszyński, p.o. Prezes PAK zapewnił, że wspieranie rodzimych przedsiębiorców i działanie na rzecz zacieśniania ich współpracy z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi jest jednym z najważniejszych zadań Agencji.
- Ten kierunek działalności na pewno będziemy intensywnie rozwijać – podkreślił podczas swojego wystąpienia pułkownik Suszyński.

Prelegentami Forum „Space Market” byli przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz stowarzyszenia Eurospace, organizacji non-profit zrzeszającej ponad 50 europejskich firm branży kosmicznej.

Pan Pierre Lionnet, Dyrektor ds. Badań Eurospace, omówił raport pt. „Space Markets” przygotowany przez tę organizację na zlecenie ESA. Raport zawiera diagnozę europejskiego i światowego rynku kosmicznego ze szczególnym uwzględnieniem opisu sposobów finansowania branży oraz możliwości technologicznych wybranych krajów. Jest pierwszym tego typu opracowaniem przygotowanym dla ESA i został zaprezentowany szerokiej publiczności po raz pierwszy właśnie podczas Forum „Space Market”.
Wystąpienie reprezentanta Eurospace poświęcone było m.in.:

  • omówieniu segmentów rynku kosmicznego upstream i downstream,
  • opisaniu potencjału największych światowych graczy sektora kosmicznego,
  • charakterystyce światowego rynku produkcji satelitów i systemów wyniesienia,
  • przedstawieniu możliwości firm europejskich w zakresie rozszerzenia swoich rynków zbytu.

Prezentacja pana Miquela Pastora-Viñadera z Biura Polityki Przemysłowej i Audytu Europejskiej Agencji Kosmicznej poświęcona była perspektywom współpracy polskich podmiotów przy nadchodzących misjach realizowanych przez ESA. Przedstawiciel Agencji omówił ogólnie jej budżet i realizowane przedsięwzięcia. Nakreślił też możliwości włączania się polskich firm w projekty realizowane w ramach programów obowiązkowych i programów opcjonalnych ESA, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przedsięwzięć oraz nowych obszarów z potencjałem rozwojowym, na których polscy przedsiębiorcy mogą się skoncentrować ze względu na swoją specjalizację i poziom rozwoju technologii.

Space Market Forum
Miquel Pastor-Viñader (ESA) fot. P. Tracz/KPRM
link
Space Market Forum
W pierwszym rzędzie od lewej: Jadwiga Emiliewicz (MR), Paweł Szrot (KPRM), Piotr Suszyński, Marek Moszyński (POLSA) fot. P. Tracz/KPRM
link
Space Market Forum
Zaproszeni goście fot. P. Tracz/KPRM
link
Space Market Forum
płk Piotr Suszyński - p.o. Prezes PAK fot. P. Tracz/KPRM
link
Space Market Forum
Uczestnicy Space Marekt Forum fot. P. Tracz/KPRM
link
Space Market Forum
Pierre Lionnet (Eurospace) fot. P. Tracz/KPRM
link

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.