Dlaczego i do czego administracja państwowa potrzebuje danych satelitarnych – rusza druga edycja szkoleń POLSA

Rusza druga edycja szkoleń w zakresie wykorzystania danych satelitarnych. Bezpłatne szkolenia są adresowane do pracowników administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne i służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Pierwsza tura odbędzie się już 7 grudnia 2021.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak pozyskiwać dane satelitarne, jak je przetwarzać i jak wykorzystywać w codziennej pracy.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy w szczególności:

  • wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania
  • analizy i interpretacji wyników przetworzeń
  • stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Szkolenia odbędą się w formie dwudniowych stacjonarnych warsztatów stanowiskowych w wymiarze 12 godzin lekcyjnych dla 7 grup szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

  • gospodarka przestrzenna,
  • rolnictwo,
  • gospodarka wodna,
  • leśnictwo,
  • środowisko,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • zarządzanie kryzysowe/środowisko.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń POLSA, wraz z formularzem rejestracji, znajdują się pod linkiem

Wszelkie pytania dotyczące procesu rejestracji oraz szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@polsa.gov.pl.

Udostępnij: