Dzień Przemysłu Kosmicznego (województwo pomorskie)
28 lipca 2022
10:00 - 17:00
Inkubator Starter, ul. Lęborska 3b, Gdańsk
Dodaj wydarzenie do kalendarza

28 lipca br. w Gdańsku Polska Agencja Kosmiczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizują Dzień Przemysłu Kosmicznego. Celem spotkania jest integracja przedstawicieli sektora kosmicznego oraz przemysłu z województwa pomorskiego, czyli dostawców i potencjalnych odbiorców technologii kosmicznych. 

Przedstawiciele sektora kosmicznego będą mieli okazję zapoznać się z potrzebami m. in. jednostek administracji publicznej, a także podmiotów zarządzających infrastrukturą transportowo-logistyczną (kolej, porty morskie i lotnicze). Przedstawiciele przemysłu, na przykładzie konkretnych ofert, poznają natomiast  rozwiązania pozwalające zoptymalizować ich pracę oraz usprawnić  realizowanie poszczególnych zadań.

Województwo pomorskie oferuje szerokie spektrum możliwości wykorzystania danych satelitarnych i rozwoju sektora technologii kosmicznych. Sprzyjają temu warunki i zasoby przyrodnicze (min. morze, jeziora, rzeki, lasy), infrastruktura gospodarczo-przemysłowa (min. porty, stocznie, zakłady przemysłowe, składy kontenerowe), wysoka urbanizacja i związana z nią infrastruktura miejska, a także fakt, ze Trójmiasto jest dużym ośrodkiem akademickim, gdzie kształci się specjalistów branży kosmicznej, inżynierów, przyrodników, prawników, menadżerów, logistyków i innych.

Środowisko naturalne i te zmienione przez człowieka mogą stać się przedmiotem analiz, monitoringu, czy różnego rodzaju statystyk, do których informacje pochodzić mogą z danych satelitarnych. W dziedzinie downstream, czyli kreatywnego opracowania danych pozyskanych dzięki sztucznym satelitom możemy wyróżnić trzy główne obszary aktywności: nawigacja satelitarna, zobrazowania satelitarne oraz łączność satelitarna.

Planowane w Gdańsku spotkanie będzie okazją do pokazania potencjału polskiego sektora kosmicznego  i możliwości jego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Z drugiej strony będzie to szansa na poznanie przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i ich potrzeb oraz planów rozwojowych.

Ramowy program wydarzenia, zaplanowanego na 28 lipca br. (czwartek) w godz. 10:00 – 17:00 w Inkubatorze Starter w Gdańsku, w załączonym pliku poniżej.

Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne: Jeremiasz Merkel z Departamentu Badań i Innowacji POLSA jeremiasz.merkel@polsa.gov.pl.

Udostępnij: