Oświadczenie Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczące nieprawdziwych informacji podanych dnia 2 października 2017 r. podczas konferencji pani poseł Agnieszki Pomaskiej i pana posła Tadeusza Aziewicza w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej.

W związku z nieprawdziwymi i krzywdzącymi dla agencji informacjami dotyczącymi jej działalności oraz działań Wiceprezesa PAK ds. Obronnych, pułkownika Piotra Suszyńskiego, wyjaśniamy, że:

  1. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli przywołane przez panią poseł Agnieszkę Pomaską dotyczyło realizacji przez PAK budżetu w 2016 r., pierwszym pełnym roku działalności agencji. Nieprawidłowości w agencji, na które powoływała się podczas konferencji pani poseł Pomaska uzasadniając decyzję o złożeniu doniesienia do prokuratury przeciwko obecnie kierującemu pracami PAK, dotyczyły okresu, w którym agencją zarządzał były prezes, Marek Banaszkiewicz, co zostało wskazane w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli w swoim wystąpieniu pozytywnie oceniła wykonanie przez PAK planu finansowego w 4 kwartale 2016 r., kiedy obowiązki prezesa PAK pełnił pułkownik Piotr Suszyński. W agencji na przestrzeni ostatniego roku zostały wdrożone na polecenie pułkownika Suszyńskiego działania naprawcze, więc tezy oparte na wnioskach z zeszłorocznych kontroli przeprowadzonych w PAK nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w instytucji.

  2. Wbrew stwierdzeniom pani poseł Pomaskiej, na przestrzeni ostatnich dwóch lat PAK realizowała 15 z 16 swoich zadań ustawowych, co został odnotowane w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. W tym czasie PAK m.in.:
  • zleciła realizację i dokonała odbioru studiów wykonalności projektów strategicznych w kontekście zbudowania infrastruktury niezbędnej do zapewnienia Polsce niezależności w dostępie do danych satelitarnych;
  • przeprowadziła szereg działań na rzecz podmiotów polskiego sektora kosmicznego, takich jak m.in.: 2 edycje programu usług doradczych dla MSP; prawie 20 spotkań informacyjnych z przedstawicielami ESA, Komisji Europejskiej i reprezentantami przemysłu kosmicznego innych krajów; aktywny udział w staraniach o uruchomienie w Polsce inkubatora przedsiębiorczości ESA;
  • podpisała 6 porozumień o współpracy z narodowymi agencjami kosmicznymi Francji, Włoch, Brazylii, Ukrainy, Chin i Meksyku i rozpoczęła działania związane z rozwojem współpracy bilateralnej z tymi krajami w obszarze kosmosu;
  • prowadziła prace związane z dołączeniem Polski do zainicjowanego przez Komisję Europejską konsorcjum SST, w tym uczestniczyła w przygotowaniu wniosku w tej sprawie do KE;
  • prowadzi zaawansowane prace nad Krajowym Programem Kosmicznym - dokumentem wykonawczym Polskiej Strategii Kosmicznej;
  • promowała dorobek i potencjał polskiego sektora kosmicznego podczas kilkunastu imprez branżowych i targowych w kraju i zagranicą.
  1. Program naprawczy wdrożony w agencji oraz stopień realizacji zadań ustawowych PAK w 2016 r. zostały pozytywnie ocenione przez Panią Premier Beatę Szydło, czego wyrazem było zatwierdzenie przez nią sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego PAK za 2016 r., które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę agencji.

  2. Wbrew doniesieniom pani poseł Pomaskiej, pułkownik Piotr Suszyński od 12 kwietnia 2017 r. nie jest p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Zgodnie z decyzją Pani Premier Beaty Szydło obowiązki te pełnił do 11 kwietnia 2017 r. Od tego dnia, w związku z nie wyłonieniem nowego prezesa PAK, na podstawie wewnętrznego zarządzenia PAK przygotowanego w oparciu o statut agencji i uzgodnionego z KPRM, pułkownik Suszyński jako Wiceprezes ds. Obronnych zastępuje prezesa agencji do czasu obsadzenia wakatu na tym stanowisku. Jest to praktyka mająca uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

Prawnicy PAK analizują przebieg konferencji z dnia 2 października 2017 r. pod kątem zgłoszenia doniesienia do prokuratury o popełnieniu podczas jej trwania czynu zabronionego oraz ewentualnego naruszenia dóbr osobistych Wiceprezesa PAK ds. Obronnych, pułkownika Piotra Suszyńskiego.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.