Konferencja projektu „Dane satelitarne dla każdego”

Serdecznie zapraszamy do oglądania konferencji projektu Sat4Envi „Dane satelitarne dla każdego”, organizowanej przez IMGW w dniach 2-4 marca br. Dzięki platformie stworzonej w ramach projektu dane satelitarne środowiskowe i meteorologiczne, w tym z programu Copernicus są dostępne dla każdego użytkownika. System informatyczny Sat4Envi udostępnia dane satelitarne i produkty nieodpłatnie. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/201251521786116/ 

Realizacja projektu jest także wyrazem implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności pozwoli na osiągnięcie jej celu szczegółowego 2.1 „Zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych”. Polska Agencja Kosmiczna jako jeden z priorytetów postawiła przed sobą wsparcie wykorzystania usług satelitarnych dla administracji publicznej i innych podmiotów. W ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” POLSA jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji.

Polska Agencja Kosmiczna w ramach projektu Sat4Envi przeprowadzała cykl szkoleń, którego celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji związanej z wykorzystaniem danych satelitarnych w codziennej pracy. Istotne jest także budowanie wśród obecnych i przyszłych użytkowników świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy w szczególności wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych oraz ich przetwarzania. Uczestnicy szkoleń poznawali proces analizy i interpretacji wyników przetworzonych danych oraz możliwości ich stosowania. Szkolenia zawierają także praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania zobrazowań satelitarnych i ich produktów.

Szkolenia stacjonarne organizowane od 26 lutego 2020 r., skierowane w początkowej fazie do administracji, w związku z ogromnym zainteresowaniem zostały otwarte także dla szerokiego odbiorcy. Od lipca 2020 platforma e-learningowa do nauki wykorzystania danych satelitarnych projektu Sat4Envi została udostępniona szerokiemu odbiorcy.

Dużą pomocą dla uczestników są opracowane materiały dydaktyczne a kompendium wiedzy zawiera opracowany na ich podstawie podręcznik. Od lutego 2021 r. podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej” jest dostępny bezpłatnie online do pobrania na czytniki i urządzenia mobilne (.pdf, .epub, .mobi) na stronie projektu Sat4Envi Polskiej Agencji Kosmicznej: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/podrecznik  

Podręcznik może być cennym materiałem dydaktycznym i świetnie wpisuje się również w potrzeby edukacji w zakresie technologii satelitarnych i teledetekcji, prowadzonej przez wiele szkół i uczelni oraz instytucji naukowych.

Szkolenia dla administracji publicznej poprzedziła wnikliwa analiza potrzeb administracji w tym zakresie a po każdym ze szkoleń przeprowadzana była także ankieta ewaluacyjna. Pozwoliły one na analizę poziomu i jakości szkoleń w kontekście oczekiwań uczestników. Wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych wśród przeszkolonych potwierdzają potrzebę poszerzania wiedzy, jaką mają w tym zakresie pracownicy administracji i firm. Niemal 88% przeszkolonych ocenia, iż szkolenia poszerzyły ich umiejętności. Prawie 90% respondentów poleciłoby szkolenie swoim współpracownikom.

Projekt Sat4Envi to dopiero początek działań POLSA na rzecz udostępniania danych satelitarnych. Planujemy rozwijać polską flotę satelitarną, infrastrukturę naziemną i oprogramowanie, które zapewni wiele nowych zastosowań. Już dziś dostęp do danych i zdjęć satelitarnych jest niezbędny w wielu gałęziach gospodarki. W przyszłości rozwój kompetencji administracji publicznej i firm poprzez wykorzystanie danych satelitarnych przyczyni się niewątpliwie do usprawnienia pracy, a nam ułatwi szybki dostęp do wysokiej jakości usług oferowanych przez administrację publiczną. Wykorzystanie danych satelitarnych w proponowanych produktach i aplikacjach, wpłynie także na rozwój rynku komercyjnego – powiedział Grzegorz Wrochna prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Podstrona projektu na stronie www POLSA: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

Podręcznik do pobrania na czytniki i urządzenia mobline: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/podrecznik 

Filmy przedstawiające projekt na profilu youtube POLSA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLyOOs9MJMN10FXZMcGjj9vvoP2ZAJhu9

Platforma dostępu do danych: https://dane.sat4envi.imgw.pl/

Konferencja – agenda

Udostępnij: