Międzynarodowe spotkanie „Harnessing remote sensing for sustainable cities”
17 czerwca 2021
09:00 - 16:00
Online
Dodaj wydarzenie do kalendarza

17 czerwca br. w godz. 9:00- 16:00 zapraszamy na spotkanie na temat statystyki, danych z satelitarnej obserwacji Ziemi, procesów urbanistycznych i smart cities. Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematu teledetekcji – nowoczesnej dziedziny nauki i techniki, która jest coraz częściej wykorzystywana m.in. w badaniach statystycznych.

Organizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polska Agencja Kosmiczna, Cosmic Hub, Ambasada Szwajcarii w Polsce, Urząd Statystyczny Szwajcarii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizują

Statystyka publiczna może być przykładem poszukiwania nowych źródeł danych z korzyścią dla różnych grup użytkowników, w tym decydentów, samorządów, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych, które troszczą się o poprawę jakości życia w swoich miastach.

Spotkanie ma na celu promocję zarówno zrównoważonego rozwoju „inteligentnych” miast, jak i oficjalnej statystyki jako źródła wiarygodnych i solidnych danych niezbędnych do kształtowania polityk.

Szczegóły wydarzenia: https://roadtobern.swiss/event/the-unwdf-and-road-to-bern-initiative-in-warsaw-harnessing-remote-sensing-for-sustainable-cities/

Spotkanie jest organizowane w ramach inicjatywy pod nazwą “Road to Bern” (https://roadtobern.swiss/concept/) i jest jednym z wydarzeń promujących kolejną edycję United Nations World Data Forum (Berno, 3-6 października 2021 r. https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html), poświęconego roli danych i statystyk w monitorowaniu postępu na drodze realizacji Celów Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Formuła spotkania

Spotkanie będzie dostępne dla wszystkich online, z możliwością zadawania pytań

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza: : https://forms.gle/BJZdLYCKKn2ZBjAb8.

Będzie podzielone na 3 części: oficjalną oraz dwa panele:

  • “From Smart City to Smart Community”  – panel poświęcony wpływowi teledetekcji, nowoczesnych technologii na rozwój miast, uczynienie ich bardziej zrównoważonymi i inteligentnymi
  • “The power of smart data” – panel poświęcony omówieniu sposobów dalszego wykorzystania nauki o danych i statystyki w celu promowania zrównoważonej transformacji miast.
Udostępnij: