Zapraszamy na Mars Colony Hackathon
22 kwietnia 2021
16:00 - 19:00
Online
Dodaj wydarzenie do kalendarza

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz Polska Agencja Kosmiczna zapraszają studentów na Mars Colony Hackathon, który odbedzie się 22 kwietnia br., w godz.: 16:00-19:00. Podczas sesji brainstormingowych uczestnicy wraz z ekspertami, którzy staną się mentorami, będą szukać odpowiedzi na pytania różne pytania min.: Jak będzie wyglądało życie na Marsie? Gdzie założymy naszą pierwszą kolonię i jak będzie ona wyglądała? Jaki obierzemy system rządów? W co będziemy się tam ubierać?  

Nasze zaproszenie kierujemy do studentów zainteresowanych różnymi aspektami eksploracji kosmosu.  Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza bądź wykształcenie. Liczy się tylko Wasza chęć do współpracy z ekspertem-mentorem w grupie! 

Aby wziąć udział w Hackathonie prosimy o krótką rejestrację do 9 kwietnia 

poprzez formularz: https://forms.gle/f1RTK7KnBEXVpgjz7   

Podczas rejestracji prosimy o zadeklarowanie jednej z pięciu sesji brainstormingowych, którą bylibyście zainteresowani.  Uwaga: liczba miejsc w danej sesji brainstormingowej jest ograniczona. Prosimy o zaznaczenie sesji pierwszego i drugiego wyboru w formularzu rejestracyjnym (zaznaczenie sesji pierwszego wyboru oznacza najbardziej preferowaną przez Was sesję, a zaznaczenie sesji drugiego wyboru oznacza sesję alternatywną, jeśli w pierwszej liczba miejsc byłaby wyczerpana).

Sesje brainstormingowe: 

  1. Wybór miejsca na kolonię marsjańską z dr Anną Łosiak. Podczas tej sesji zdefiniujemy cechy jakie powinna mieć lokalizacja, w której da się zbudować przyszłą stałą bazę i na tej podstawie wybierzemy konkretne miejsce na Marsie. Będziemy działać w oparciu o prawdziwe zdjęcia satelitarne Marsa, mapy geologiczne Czerwonej Planety oraz wcześniejsze badania naukowe. Pracę zakończymy prezentacją. 
  2. Projektowanie architektury kosmicznej na Marsie z Leszkiem Orzechowskim. Podczas tej sesji zaznajomimy się z obecnie istniejącymi koncepcjami tworzenia architektury na Marsie oraz tworzenia habitatu, który ochroni nas przed obcymi warunkami na Czerwonej Planecie. Często wymaga to nie tylko wiedzy inżynieryjnej, ale także wiedzy o człowieku. Efektem pracy  tej sesji będzie opracowanie koncepcji architektonicznej do funkcjonowania na Marsie.  
  3. Konstytucja Marsjańska z dr hab. Małgorzatą Polkowską. Będzie to burza mózgów i dyskusji prawniczych, ale nie tylko. Podczas tej sesji odpowiemy sobie na następujące pytania: jaki status prawny ma Mars? czyją jest własnością? kto może być jego obywatelem? co z kodeksem marsjańskim? Zastanowimy się czy istnieje rząd marsjański i jakie prawa i obowiązki mają jego mieszkańcy? Na koniec tej sesji spróbujemy stworzyć konstytucję Marsa.
  4. Marsjańskie Artfulness – kultura, sztuka i hymn Czerwonej Planety z Filipem Dębowskim. Podczas tej kreatywnej sesji zastanowimy się nad kwestiami kluczowymi dla rozwoju kultury i sztuki na Marsie oraz wpływu “nowej kosmicznej kultury” na ludzkość. Jak kultura i sztuka poradzą sobie na Marsie? Co to będzie oznaczać dla “ziemskich” artystów? Czy technologia stworzy z kulturą udany mariaż? Efektem tej interaktywnej dyskusji będzie stworzenie kilku wersów hymnu Czerwonej Planety.
  5. Domestic design na Marsie. Najbliższe otoczenie człowieka, jego zwyczaje i potrzeby z dr hab. Martą Flisykowską. Czego potrzebujemy żeby przetrwać? A czego, żeby żyć?  Projektowanie dla środowisk ekstremalnych wiąże się z dobrym zrozumieniem warunków i sytuacji, ale przede wszystkim ze zrozumieniem człowieka i jego potrzeb, nie tylko biologicznych. Wówczas technologia staje się sprzymierzeńcem, wyzwania prowadzą do innowacji a człowiek przestaje być jedynie zorganizowanym zbiorem komórek i tkanek. Projektowanie przez doświadczanie: warsztat będzie zawierał elementy praktyczne, teoretyczne oraz osadzenie w technologii. Podczas warsztatu każdy z uczestników zmierzy się z wybranym zagadnieniem projektowym, które zostało opracowane na podstawie doświadczeń astronautów przebywających na ISS oraz na misjach analogowych. 

Wasi Mentorzy: 

Dr Anna Łosiak, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, geolożka planetarna, specjalizująca się w badaniach powierzchni Marsa i kraterów uderzeniowych na Ziemi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów
NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej. Mówi o sobie “okropny geek”.

Leszek Orzechowski, twórca oraz dyrektor polskiego habitatu analogowego – Placówki Badawczej LunAres. Architekt związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założyciel zespołu badawczego Space is More, zdobywcy wielu międzynarodowych nagród z dziedziny kosmicznej architektury. W 2015 roku finalista konkursu NASA 3D-Printed Habitat Challenge; rok 2017 zwycięska koncepcja na stację na Phobosie w konkursie AIAA, rok 2018 miejsce drugie w konkursie Marsception, rok 2019 miejsce drugie w Mars Colony Design za koncepcje kolonii Twardowsky.

Dr hab. Małgorzata Polkowska, profesor prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe, Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Akademii Obrony Narodowej. Od 2014 r. profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej i Kierownik Katedry Administracji i Prawa Międzynarodowego, prowadzi wykłady z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group).  

Filip Dębowski, twórca ruchu Dobry Przodek (dobryprzodek.pl), inspirującego do realnego naprawiania naszej przyszłości. Wcześniej współtworzył Kampus Innowacji w Warszawie – jako Program Manager Trend House oraz Business Developer w Cambridge Innovation Center. Jako Communication & Partnerships Manager for CEE współtworzył hub:raum – Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom (właściciel sieci T- Mobile) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegent, juror i mentor kilkudziesięciu programów i konferencji w kilkunastu krajach Europy (w tym Mobile World Congress Barcelona, Shift Split, Startup Weekend, ReaktorX, Allegro Tech Hackathon, Intel Break’n’Make. Były wykładowca akademicki (prowadził przedmiot “Innowacyjne Modele Biznesu w Sieci” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie).

Dr hab. Marta Flisykowska, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projektantka, badaczka, wykładowczyni. W swojej pracy stosuje metodę eksperymentu i spekulacji. Ważna dla niej jest intuicja i wyobraźnia.W projektach wykorzystuje fascynację kosmosem i futurologią. Zwolenniczka interdyscyplinarności, łączy nauki społeczne z wiedzą techniczną i odnosi to do kultury materialnej. Wydała  monografię “Design For The Future. Kuratorskie wystawy dotyczą projektowania spekulatywnego m.in “Infuture Food Lab” zrealizowane z Infuture Institute, Tesco Polska, “Bionanoceluloza – design lab” zrealizowana z BOWIL Biotech i Centrum Designu Gdynia. Wystawa “We need more space” odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej Członkini Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Prywatnie uwielbia góry, jazdę na rowerze oraz sci-fi. 

Do zobaczenia 22 kwietnia!  

Udostępnij: