EUMETSAT competitions
EUMETSAT competitions

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONKURSY EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ OFEROWANE POLSKIM PODMIOTOM.

EUMETSAT competitions Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2021

Udostępniane poniżej infomacje są aktualizowane maksymalnie w odstępach dwutygodniowych i mogą nie zawierać wszystkich aktualnie dostępnych konkursów.
Proszę pamiętać, że najbardziej aktualną i wiarygodną bazą konkursów ESA jest portal ESA EMITS.

EUMETSAT competitions
AO9585 – ENHANCED GNSS SIGNALS IN SPACE AND USER RECEIVER PROCESSING
Opening date:
April 17, 2019
Closing date:
June 12, 2019
EUMETSAT competitions
AO9610 – copernicus space components – competitive frame contracts – acquisition and tt&c services for copernicus
Warszawa
Opening date:
January 24, 2019
08:00 -18:00
Closing date:
December 31, 2021
08:00-18:00
EUMETSAT competitions
AO9101 – EO SCIENCE FOR SOCIETY PERMANENTLY OPEN CALL FOR PROPOSALS EOEP-5 BLOCK 4
Opening date:
September 19, 2017
Closing date:
December 31, 2021
-13:00
Share: