Czwartek z sektorem kosmicznym
Monitoring satelitarny suszy rolniczej
Zapraszamy do udziału w Kosmicznym konkursie POLSA!
Ruszyły zapisy do grup roboczych na rzecz przyszłej współpracy z JPL NASA

DZIEDZINY
AKTYWNOŚCI

Strona główna
Współpraca międzynarodowa
POLSA koordynuje udział przedstawicieli Polski w programach Unii Europejskiej (EU), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Strona główna
Bezpieczeństwo kosmiczne
Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych.

Strona główna
Obserwacja Ziemi
Polska Agencja Kosmiczna ma zadanie ułatwić i umożliwić administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym korzystanie z produktów powstałych dzięki wykorzystaniu technik satelitarnych, takich jak obserwacje Ziemi, nawigacja satelitarna czy telekomunikacja.

Strona główna
Badania i innowacje
W dziedzinie badań kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna ma za zadanie aktywnie wspierać polskie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych.

Strona główna
Promocja i edukacja
Polska Agencja Kosmiczna prowadzi działalność edukacyjną w zakresie m.in. technologii kosmicznych, polskiej polityki kosmicznej, udziału polskich podmiotów w misjach i eksperymentach kosmicznych, adresowaną do wszystkich grup wiekowych i różnorodnych środowisk.

Strona główna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Strona główna
Zapraszamy na Forum Obserwacji Ziemi
08 listopada 2022 – 09 listopada 2022
Hotel Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 9 00-039 Warszawa
Zapraszamy na Forum Obserwacji Ziemi, które odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 8-9 listopada.
Strona główna
Konferencja – 10 lat Polski w ESA
27 października 2022 – 28 października 2022
Ministerstwo Rozwoju i Technologii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa & online
Rok 2022 to szczególny czas dla polskiego sektora kosmicznego. Mija bowiem 10 lat członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Strona główna
Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Europejskiego Programu Kosmicznego i Programu Horyzont Europa
26 października 2022
09:30 – 15:30
CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, Warszawa
Spotkanie dot. finansowania projektów kosmicznych z Europejskiego Programu Kosmicznego i Programu Horyzont Europa.
Udostępnij: