Wizyta szefa NASA w Polskiej Agencji Kosmicznej
Poznań – kosmiczna stolica świata w 2026
POLSA podpisała umowę na wykonanie studium wykonalności małego satelity telekomunikacyjnego na orbicie GEO
Systemy dual use są kluczowe dla korzystania z danych satelitarnych na Ziemi

DZIEDZINY
AKTYWNOŚCI

Strona główna
Współpraca międzynarodowa
POLSA koordynuje udział przedstawicieli Polski w programach Unii Europejskiej (EU), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Strona główna
Bezpieczeństwo kosmiczne
Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych.

Strona główna
Obserwacja Ziemi
Polska Agencja Kosmiczna ma zadanie ułatwić i umożliwić administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym korzystanie z produktów powstałych dzięki wykorzystaniu technik satelitarnych, takich jak obserwacje Ziemi, nawigacja satelitarna czy telekomunikacja.

Strona główna
Badania i innowacje
W dziedzinie badań kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna ma za zadanie aktywnie wspierać polskie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych.

Strona główna
Promocja i edukacja
Polska Agencja Kosmiczna prowadzi działalność edukacyjną w zakresie m.in. technologii kosmicznych, polskiej polityki kosmicznej, udziału polskich podmiotów w misjach i eksperymentach kosmicznych, adresowaną do wszystkich grup wiekowych i różnorodnych środowisk.

Strona główna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Strona główna
Perspektywy Women in Tech Summit
14 czerwca 2023 – 15 czerwca 2023 09:00 – 16:00 EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
Weź udział w wyjątkowym spotkaniu kobiet z nauki, biznesu i technologii w Europie.
Strona główna
Konferencja “Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi”
15 czerwca 2023 – 15 czerwca 2023 09:00 – 16:00 Cosmic Hub, Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Wydarzenie łączy obchody Roku Kopernika w Polsce oraz 25-lecie programu Copernicus w Europie, który zrewolucjonizował możliwości korzystania
Udostępnij: