Publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej z prestiżowym wyróżnieniem
Katalog sektora kosmicznego w Polsce już dostępny.
Poland and ESA: 10 years of joint space adventure – zapraszamy na webinar
Polsko-Australijski Okrągły Stół Sektora Kosmicznego

DZIEDZINY
AKTYWNOŚCI

Strona główna
Współpraca międzynarodowa
POLSA koordynuje udział przedstawicieli Polski w programach Unii Europejskiej (EU), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Strona główna
Bezpieczeństwo kosmiczne
Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych.

Strona główna
Obserwacja Ziemi
Polska Agencja Kosmiczna ma zadanie ułatwić i umożliwić administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym korzystanie z produktów powstałych dzięki wykorzystaniu technik satelitarnych, takich jak obserwacje Ziemi, nawigacja satelitarna czy telekomunikacja.

Strona główna
Badania i innowacje
W dziedzinie badań kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna ma za zadanie aktywnie wspierać polskie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych.

Strona główna
Promocja i edukacja
Polska Agencja Kosmiczna prowadzi działalność edukacyjną w zakresie m.in. technologii kosmicznych, polskiej polityki kosmicznej, udziału polskich podmiotów w misjach i eksperymentach kosmicznych, adresowaną do wszystkich grup wiekowych i różnorodnych środowisk.

Strona główna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Strona główna
Polsko-Australijski Okrągły Stół Sektora Kosmicznego
30 czerwca 2022
08:30 – 10:00
Platforma Webex
Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnym okrągłym stole poświęconym przestrzeni kosmicznej, organizowanym przez Australijską
Strona główna
Poland and ESA: 10 years of joint space adventure – zapraszamy na webinar
29 czerwca 2022
20:00
LinkedIn i Youtube
Prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz Dyrektor Generalny ESA Josef Aschbacher wezmą udział w najbliższym spotkaniu online z cyklu
Strona główna
Bieg dla Bohaterów ku pamięci Janusza Kusocińskiego
25 czerwca 2022
11:00 – 15:00
Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje 4. edycję Biegu dla Bohaterów ku pamięci ikony lekkoatletyki – Janusza Kusocińskiego w sobotę 25
Udostępnij: