NCBR, PARP and PAIH competitions
NCBR, PARP and PAIH competitions

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONKURSY EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ OFEROWANE POLSKIM PODMIOTOM.

NCBR, PARP and PAIH competitions Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2021

Udostępniane poniżej infomacje są aktualizowane maksymalnie w odstępach dwutygodniowych i mogą nie zawierać wszystkich aktualnie dostępnych konkursów.
Proszę pamiętać, że najbardziej aktualną i wiarygodną bazą konkursów ESA jest portal ESA EMITS.

Share: