Patronaty

Patronat Polskiej Agencji Kosmicznej jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kosmiczną Państwa realizowaną przez Polską Agencję Kosmiczną.

Patronatem objęte mogą zostać wydarzenia lub przedsięwzięcia mające wyjątkowe znaczenie dla realizacji polskiej polityki kosmicznej w kraju i zagranicą, zapewniające jednocześnie wysoki poziom naukowy, edukacyjny, organizacyjny, posiadają ustaloną renomę oraz zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski.

Możliwe jest także ubieganie się o uczestnictwo Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w komitecie honorowym wydarzenia.

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Kontakt w sprawie patronatów:
E-mail : patronaty@polsa.gov.pl
tel. : 22 380-15-50 lub 58 500-87-60

  Honorowy Patronat Polskiej Agencji Kosmicznej

  WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
  LUB CZŁONKOSTWO W KOMITECIE HONOROWYM
  PREZESA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

  Podaj kwotę


  Maksymalny rozmiar pliku: 25 MB


  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu Polskiej Agencji Kosmicznej nad organizowaną inicjatywą/wydarzeniem lub udziału w  Komitecie Honorowym.

  4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi POLSA zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  5. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie patronatu Polskiej Agencji Kosmicznej organizatorowi przysługuje:

  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o honorowy patronat lub udziału w  Komitecie Honorowym, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) honorowego patronatu Polskiej Agencji Kosmicznej lub zgody lub udziału w  Komitecie Honorowym.

  Share: