1 SST2018-20

Polska Agencja Kosmiczna, wspólnie z siedmioma agencjami kosmicznymi z Francji, Niemiec Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii, zrzeszonymi w Konsorcjum EUSST, realizuje projekt pod nazwą 1SST2018-20. W projekcie ważną rolę „Front Desk” odgrywa również Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – SATCEN. Projekt jest realizowany w okresie od marca 2019 do grudnia 2022 roku (formalnie przedłużenie na rok 2022) i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2015 roku przez Konsorcjum EUSST w mniejszym składzie (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania). Łączny budżet projektu to 35,5 mln. €.

Projekt 1SST jest ściśle związany z realizowanym równolegle projektem 2-3SST. Formalną podstawą projektów SST jest Decyzja NR 541/2014/UE.

Projekty SST odpowiadają na globalne potrzeby ochrony infrastruktury kosmicznej tj. głównie operacyjnych satelitów telekomunikacyjnych, nawigacyjnych i obserwacyjnych oraz ochrony gospodarki i ludności Europy przed zagrożeniami występującymi w kosmosie. Projekty te odpowiadają również na globalny problem zagrożenia ze strony „śmieci kosmicznych” tj. zużytych satelitów i ich odłamków oraz zużytych elementów rakiet kosmicznych, które zagrażają zarówno innym działającym satelitom jak i ludziom na Ziemi.

Głównym celem projektu 1SST jest dostarczenie operacyjnych usług informacyjnych SST (Space Surveillance and Tracking) polegających na dostarczaniu:

  • ostrzeżeń i informacji o możliwych kolizjach sztucznych obiektów, w tym satelitów, na orbitach okołoziemskich (usługa CA – Collision Avoidance)
  • ostrzeżeń i informacji o możliwym ponownym wejściu w atmosferę Ziemi sztucznych obiekt kosmicznych (usługa RE – Re-entry Analysis)
  • wykrywaniu i informowaniu o fragmentacji sztucznych obiektów kosmicznych na orbitach okołoziemskich (Usługa FG – Fragmentation Analysis)

Usługi są realizowane na podstawie danych obserwacyjnych nieba, pozyskiwanych w ramach projektu, przez sieć naziemnych sensorów SST tj. teleskopów, radarów i laserów. Sensory połączone w sieci SST pochodzą od podmiotów naukowych i firm z państw członkowskich Konsorcjum EUSST. Niebagatelnym źródłem danych SST jest również amerykański katalog obiektów kosmicznych TLE – Two Line Elements.

Dane SST wykorzystywane w projekcie są gromadzone w europejskiej bazie danych o obiektach kosmicznych, która na koniec realizacji projektu stanie się europejskim „katalogiem” sztucznych obiektów kosmicznych.

Usługi SST są realizowane w projekcie przez wyspecjalizowane centra operacyjne państw uczestniczących. Centra operacyjne zapewniają dostawę i przetwarzanie danych obserwacyjnych oraz analizę danych tj. m.in. wyznaczanie orbit i przewidywanie trajektorii  sztucznych obiektów kosmicznych. POLSA również rozwija własne centrum operacyjne.

Dostęp do usług informacyjnych EUSST zapewnia SATCEN poprzez wyspecjalizowany portal usługowy dostępny on-line dla zainteresowanych użytkowników.

W POLSA, projekt jest realizowany przez zespół Departamentu Bezpieczeństwa Kosmicznego (wcześniej Zespół ds. SSA) i personel wspierający.

Share: