SUN
SUN

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z 7 organizacji: Civitta Strategy & Consulting SA, Vsl Startup Division, Axsysnav, F6S Network Ireland Limited, Brimatech Services GMBH, Science Park Graz GmbH oraz Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Projekt SUN (Space hUbs Network) ma na celu zwiększenie komercjalizacji rozwiązań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz rozwój europejskich firm typu start-up i scale-up w sektorach downstream i upstream związanych z przestrzenią kosmiczną. W celu uzupełnienia istniejących inicjatyw europejskich, wydarzenia realizowane w ramach projektu SUN były skierowane do interesariuszy z konkretnych branż, które mogą odnieść największe korzyści z technologii kosmicznych, np. telekomunikacja, mobilność, rolnictwo, telekomunikacja, mobilność, rolnictwo.

Przedsiębiorcy działający w sektorze kosmicznym, firmy rozpoczynające działalność oraz duże firmy mieli możliwość do udziału w 3 etapowym programie mentorskim. Ich głównym celem była pomoc startupom w rozwinięciu ich TRL i uzyskaniu dostępu do finansowania. SUN uzupełniał również dotychczasowe inicjatywy kosmiczne (np. konferencje, warsztaty, hackathony itd.), poprzez kojarzenie ich z przedsiębiorcami z branży kosmicznej.

Konsorcjum zostało utworzone w celu zaangażowania organizacji specjalizujących się w technologiach i zastosowaniach kosmicznych, inkubacji, wsparciem biznesowym i technicznym, w tym m.in. zakładaniem firm i tworzeniem społeczności. Działania w ramach projektu odbywały się w 6 krajach (Austria, Irlandia, Francja, Litwa, Polska, Rumunia) i były skierowane do firm rozpoczynających działalność oraz tych działających w skali ogólnoeuropejskiej.

Finansowanie:

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji “Horyzont 2020” na podstawie umowy grantowej nr 101004374.

POLSA jako tzw. minor partner bierze udział w 3 pakietach zadań (tzw. Workpackage-WP):

  • WP2 – Communication, dissemination and community building
  • WP3 – Promotion of space downstream applications
  • WP7 – Project Management

W ramach WP3 POLSA zrealizowała dwa wydarzenia:

  1. Hackathon Infrastructure & smart cities” realizowanym w dniach 19-21 listopada 2021 r. przez POLSA we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń. Wydarzenie skierowane było do studentów, programistów, inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorców i odbyło się w formule hybdrydowej w siedzibie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego oraz przez aplikację Microsoft Teams dla uczestników on-line.

Zadaniem uczestników było wykorzystanie technologii satelitarnych do rozwiązania konkretnego problemu związanego z infrastrukturą i funkcjonowaniem miast. Uczestnicy mieli przygotować koncepcję systemu telemetrycznego wykorzystywanego przez bezzałogowe statki powietrzne, odpornego na próby spoofingu i jammingu.

  1. Roadshow „Making business in space”

19 maja 2022 r. Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Cosmic Hub, Venture Cafe i Cambridge Innovation Centre zorganizowało roadshow pn. „Making business in space”. Celem tego wydarzenia było zaangażowanie MŚP i początkujących przedsiębiorców w innowacje kosmiczne poprzez prelekcje i wymianę doświadczeń z ekspertami i podmiotami, które już wykorzystują lub rozwijają kosmiczne aplikacje typu downstream / upstream. Dodatkowo uczestnikom zostały przedstawione możliwości finasowania i budowania strategii rozwoju w branży kosmicznej. Roadshow zostało zorganizowane w ramach cyklu imprez Cambridge Innovation Centre – Thursday Gathering.

Prelegenci:

Urszula Cisło-Lesicka z Progea4D (prelekcja p.n. „Przykłady wykorzystania danych satelitarnych w monitorowaniu roślinności”),

Przemysław Kupidura („Możliwości komercjalizacji wykorzystywania danych satelitarnych w obszarze rolnictwa”),

Iuliia Marushchak z KP Labs (“Jakie korzyści przyniesie satelita Intuition-1? Doświadczenia młodego MŚP budującego polski sektor kosmiczny”),

Maciej Pawlina i Grzegorz Maciaszek z Space Bridge Fund (“Fundusz Venture Capital jako narzędzie finansowania innowacyjnych projektów o wysokim potencjalne technologicznym z sektora kosmicznego”)

Maciej Sławiński i Piotr Świerczyński z NCBiR (“Możliwości finansowania technologii kosmicznych/satelitarnych z programu Horyzont Europa”).

Jeśli szukają Państwo wsparcia mentorskiego, prowadzimy otwarty nabór do wszystkich 3 faz naszego programu: Pre-incubation, Pre-acceleration & Post-acceleration.

Zapraszamy do składania wniosków do 3 czerwca 2022 r., do godz. 17:00 CET.

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie informacje można znaleźć na: https://spacehubs.network/join-us/

Oficjalna strona projektu SUN: https://spacehubs.network/

Kontakt:

Marta Balcer, kierownik projektu SUN w POLSA, marta.balcer@polsa.gov.pl

Share: