Forum Obserwacji Ziemi 2022

Blisko 300 słuchaczy, 6 sesji tematycznych, dyskusje i przegląd interesujących przykładów wykorzystania danych satelitarnych przez polskie i europejskie podmioty – tak w skrócie podsumować można kolejną edycję Forum Obserwacji Ziemi, która odbyła się 8 i 9 listopada br. w Warszawie.

„Współcześnie zmagamy się z wieloma wyzwaniami w różnych sektorach gospodarki. Systemy satelitarne mogą z powodzeniem wspomagać działania podejmowane na rzecz walki z pojawiającymi się zagrożeniami w realizacji codziennych zadań administracji” – powiedziała Jolanta Orlińska, Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi w POLSA, podczas jednego z wystąpień otwierających wydarzenie.

Forum Obserwacji Ziemi 2022

Tegoroczne Forum Obserwacji Ziemi zostało zorganizowane we współpracy POLSA i fundacji Eurisy (organizacji non-profit zrzeszającej europejskie agencje kosmiczne), co przełożyło się na jeszcze lepszą reprezentację międzynarodowych ekspertów w gronie prelegentów i uczestników wydarzenia. W trakcie dwudniowej konferencji dyskutowano o możliwościach szerokiego wykorzystania danych satelitarnych, zarówno w realizacji projektów specjalnych, jak i codziennej pracy sektora administracji publicznej i wszystkich innych podmiotów, które mogą czerpać korzyści z obserwacji Ziemi.

Ogromną zaletą i przewagą Forum jest możliwość spotkania w jednym miejscu przedstawicieli wielu stron i środowisk. Jak zauważa Marcin Mazur, wiceprezes POLSA, „każda edycja tego wydarzenia to doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami. Z jednej strony mamy przedstawicieli biznesu, którzy dostarczają oprogramowania, narzędzia i dane. Z drugiej strony instytucje naukowo- badawcze, które posiadają wiedzę niezbędną w dostarczaniu produktów. I wreszcie na końcu tego ogniwa mamy odbiorców produktów satelitarnych, bez których nie zachodziłaby realna potrzeba realizacji wielu interesujących projektów. Polska Agencja Kosmiczna z przyjemnością pełni rolę łącznika pomiędzy tymi podmiotami, dostrzegając, że z roku na rok Forum Obserwacji Ziemi przyciąga coraz szersze grono odbiorców.”

W trakcie sześciu sesji tematycznych, dotyczących: rolnictwa, leśnictwa, środowiska naturalnego, zrównoważonych obszarów miejskich, zmian klimatu oraz odnawialnych źródeł energii, poruszono wiele interesujących zagadnień oraz podsumowano stan wykorzystania danych satelitarnych przez polskie i europejskie podmioty. Przedstawiono także inspirujące przykłady praktycznego zastosowania danych satelitarnych, co zaowocowało ożywioną dyskusją wśród uczestników Forum. Poprzez organizację tego typu wydarzeń chcemy aktywnie wspierać wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego oraz użytkownikami w celu zapewnienia ciągłej dostawy aktualnej informacji z danych satelitarnych oraz wdrażania najnowocześniejszych technologii i metodyk.”dodaje Jolanta Orlińska.

Tegoroczne wydarzenie zgromadziło blisko 300 słuchaczy. Międzynarodowy charakter Forum pozwolił spojrzeć na zagadnienie wykorzystywania danych satelitarnych z szerszej, europejskiej perspektywy. Obecność wielu przedstawicieli środowisk nauki, biznesu czy administracji publicznej pozwoliła na zaktualizowanie wiedzy, ale także na zdiagnozowanie wyzwań sektora i szans jego rozwoju oraz sformułowanie planów na przyszłość. Udział w Forum umożliwiło uczestnikom poznanie kompetencji polskich ośrodków naukowych, instytutów oraz firm przemysłu kosmicznego. Kolejna edycja Forum Obserwacji Ziemi odbędzie się w przyszłym roku, tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, a także do obejrzenia pełnych nagrań dostępnych na kanale Youtube POLSA (poniżej galerii).

Share: