Repozytorium dokumentów ESA

Krajowe repozytorium danych zawiera dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej, które są niezbędne do pracy dedykowanych komitetów, grup roboczych lub innych gremiów funkcjonujących w ramach ESA. Repozytorium powstało w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli sektora.

Zapraszamy do korzystania z repozytorium (wejście po zalogowaniu): https://dane.polsa.gov.pl/index.php/login

 

W celu uzyskania dostępu do zasobów zapraszamy polskie podmioty sektora kosmicznego do składania wniosków, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją określającą sposób aplikowania, a także procedurę rozpatrywania wniosków i udzielanie dostępu do repozytorium:

Repozytorium dokumentów ESA

  1. POLSA udostępnia zainteresowanym podmiotom repozytorium na wniosek podmiotu, zawierający zobowiązanie do zachowania poufności.

  2. POLSA może odmówić dostępu, jeśli działalność podmiotu nie jest związana z ESA.

  3. Wniosek może być podpisany ręcznie i dostarczony do siedziby/oddziału POLSA lub podpisany elektronicznie i dostarczony przez skrzynkę ePUAP (prosimy o opatrzenie korespondencji dopiskiem “Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej – repozytorium dokumentów ESA”).

  4. DSWM podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie dostępu. W przypadku odmowy podmiotowi przysługuje odwołanie do Prezesa POLSA.

  5. DSWM przekazuje podmiotowi dane umożliwiające logowanie do repozytorium.


Wszelkich niezbędnych informacji wraz z zasadami korzystania z repozytorium udziela Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA (email: dswm@polsa.gov.pl).

Pobierz wniosek:
Download counter

50

50
Share: