Future Space
Future Space

Projekt jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych podmiotów w zakresie edukacji i popularyzacji nauki. Liderem jest Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, które posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji misji kosmicznych. Brało udział w przygotowaniu wielu instrumentów badawczych dla misji NASA czy ESA. Partnerami są: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), który specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych w oparciu o zastosowanie nowych technologii, dwa centra nauki: NEMO z Amsterdamu (Niderlandy) i NOESIS z Salonik w Grecji. Są to prężne centra popularyzujące naukę w innowacyjny sposób w swoich krajach. Partnerem jest także POLSA odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy lekcyjnych dla młodzieży czy promowanie karier w branży kosmicznej w tym projekcie.

Future Space

W październiku 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych, innowacyjnych sektorach gospodarki.

 

Przedstawiciele konsorcjum mają nadzieję, że realizacja projektu zaowocuje długofalowymi korzyściami. Nie tylko pozwoli poprawić jakość nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, ale także przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania przedmiotami STEM wśród młodzieży, co zaowocuje zwiększeniem liczby kandydatów na studia związane z tym obszarem i zainspiruje do realizacji projektów kosmicznych.

 

Ponadto, realizacja projektu powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby uczniów osiągających słabe wyniki z przedmiotów ścisłych.

 

POLSA w projekcie Future Space jest odpowiedzialna z działaniami na rzecz rozpowszechniania wśród młodzieży możliwości rozwoju kariery w przemyśle kosmicznym i innych innowacyjnych gałęziach przemysłu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizacja potrwa 30 miesięcy.

 

Strona projektu Future Space: https://futurespaceproject.eu/

JAKIE SĄ REZULTATY PROJEKTU “FUTURE SPACE”?

W ramach Projektu zostanie opracowany Program Szkół Kosmicznych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne.

 

Celem Programu Szkół Kosmicznych jest ukazanie zastosowań wiedzy teoretycznej, wskazanie interdyscyplinarnego charakteru i powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi, których młodzież uczy się w szkole. Program będzie zawierać praktyczne informacje dla szkół na temat sposobu organizacji zajęć i procesu nauczania. Przewidziano także pilotaż Programu, który da możliwość lepszego dopasowania rezultatu do potrzeb i możliwości placówek szkolnych.

 

Program Kosmiczny dla centrów nauki oraz innych organizacji zajmujących się kształceniem i nauczaniem stanowić będzie istotną modyfikację Programu Szkół Kosmicznych. Program Kosmiczny będzie opierać się na doświadczeniach i wiedzy zagranicznych partnerów projektu. W obu programach istotną rolę będą pełnić ćwiczenia, które pozwolą rozwijać umiejętności oraz kompetencje młodzieży, począwszy od podstawowych naukowo-technicznych, poprzez przekrojowe aż po tzw. kompetencje miękkie.

 

Celem obu Programów jest także ukazanie ekonomicznych i społecznych korzyści eksploracji Kosmosu oraz potencjalnych ścieżek karier w przemyśle, które dostępne są nie tylko dla specjalistów z dziedzin STEM, ale także dla prawników czy absolwentów nauk społecznych.

 

W ramach programów,  wykorzystywane będą  różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak: krótkie filmy wideo, narzędzia ICT, a nawet pokaz astronomiczny dla planetariów. W ramach projektu powstają również wywiady ze specjalistami sektora kosmicznego. Przedstawiciele sektora przedstawiają swoją ścieżkę kariery.

 

Można je zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=eqCVigmktCg

https://www.youtube.com/watch?v=9tEeuw2YOW8

KONSORCJUM PROJEKTOWE OBOK POLSA TWORZĄ:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK)
Muzeum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii
Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Share: