Future Space

Future Space

Projekt jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych podmiotów w zakresie edukacji i popularyzacji nauki. Liderem jest Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, które posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji misji kosmicznych. Brało udział w przygotowaniu wielu instrumentów badawczych dla misji NASA czy ESA. Partnerami są: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), który specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych w oparciu o zastosowanie nowych technologii, dwa centra nauki: NEMO z Amsterdamu (Niderlandy) i NOESIS z Salonik w Grecji. Są to prężne centra popularyzujące naukę w innowacyjny sposób w swoich krajach. Partnerem jest także POLSA odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy lekcyjnych dla młodzieży czy promowanie karier w branży kosmicznej w tym projekcie.

Future Space

W październiku 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych, innowacyjnych sektorach gospodarki.

 

Przedstawiciele konsorcjum mają nadzieję, że realizacja projektu zaowocuje długofalowymi korzyściami. Nie tylko pozwoli poprawić jakość nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, ale także przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania przedmiotami STEM wśród młodzieży, co zaowocuje zwiększeniem liczby kandydatów na studia związane z tym obszarem i zainspiruje do realizacji projektów kosmicznych.

 

Ponadto, realizacja projektu powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby uczniów osiągających słabe wyniki z przedmiotów ścisłych.

 

POLSA w projekcie Future Space jest odpowiedzialna z działaniami na rzecz rozpowszechniania wśród młodzieży możliwości rozwoju kariery w przemyśle kosmicznym i innych innowacyjnych gałęziach przemysłu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizacja potrwa 30 miesięcy.

 

Strona projektu Future Space: https://futurespaceproject.eu/

Rezultaty

Partnerzy

Share: