Sensory

Sensory

POLON Zadko to jeden z teleskopów Sieci Optycznej POLON (POLSA Optical Network) należących do Polskiej Agencji Kosmicznej. Znajduje się w zachodniej Australii na północ od miasta Perth w Zadko Observatory (University of Western Australia). Teleskop jest sterowany zdalnie i służy głównie do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi i potrafi prowadzić obserwacje obiektów na orbitach GEO (geosynchronicznych), GTO (geosynchronicznych transferowych), MEO (średnich), HEO (wysokoeliptycznych) oraz LEO (niskich). Teleskop POLON Zadko działa od 2020 roku – dzięki obserwacjom prowadzonym przez POLSA zwiększamy polską oraz europejską świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej związaną z ruchem sztucznych satelitów wokół Ziemi.

Sensory
POLON Zadko – teleskop Polskiej Agencji Kosmicznej zlokalizowany w Zadko Observatory (University of Western Australia)

Informacje zdobywane przez teleskop pomagają zapewnić bezpieczeństwo europejskim satelitom w ramach członkostwa POLSA w EU SST 1 – nasze teleskopy są aktualnie jedynymi sensorami w europejskim systemie SST, które dostarczają dane z kontynentu australijskiego. Teleskop POLON Zadko, umieszczony w Zachodniej Australii, dostarcza Polsce i EU SST cennych i unikalnych informacji o obiektach, których nie możemy zobaczyć (lub nie zawsze widzimy) z Europy.

POLON Zadko potrafi w ciągu jednej nocy wykonać kilkanaście tysięcy obserwacji obiektów na orbitach wokół Ziemi. Teleskop składa się z dwóch systemów optycznych – systemu o wąskim polu widzenia 0,6 na 0,6 stopnia i średnicy lustra 50 cm oraz systemu o szerokim polu widzenia 5,4 stopnia na 5,4 stopnia i aperturze 30 cm. Oba systemy są wyposażone w szybkie kamery typu sCMOS przeznaczone do astronomii. Całość zamontowana jest na montażu PlaneWave L-600. Precyzja teleskopu wynosi 1 sekundę łuku dla obiektów na orbitach MEO.

Teleskop został dostarczony i zainstalowany przez polską firmę Sybilla Technologies.


1 – EUSST – European Union Space Surveillance and Tracking, [DEC 541/2014/EU oraz REG (EU)2021/696]

POLON Coona to kolejny teleskop Sieci Optycznej POLON (POLSA Optical Network) należących do Polskiej Agencji Kosmicznej. Zlokalizowany jest w pobliżu miasta Coonabarabran na północ od Sydney – w największym we wschodniej części Australii obserwatorium Siding Spring Observatory. Teleskop jest zdalnie sterowany z Polski i obserwuje głównie ziemskie sztuczne satelity na okołoziemskich orbitach typu GEO (geosynchroniczne), GTO (geosynchroniczne transferowe), MEO (średnie), HEO (wysokoeliptyczne) oraz LEO (niskie). Teleskop POLON Coona działa od 2020 roku – dzięki obserwacjom prowadzonym przez POLSA zwiększamy polską oraz europejską świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej związaną z ruchem sztucznych satelitów wokół Ziemi.

Sensory
POLON Coona – teleskop POLSA, zlokalizowany w pobliżu miasta Coonabarabran na północ od Sydney

Informacje zdobywane przez teleskop pomagają zapewnić bezpieczeństwo europejskim satelitom w ramach członkostwa POLSA w EU SST 1 – nasze teleskopy są jedynymi sensorami w europejskim systemie SST, które dostarczają dane z kontynentu australijskiego. POLON Coona, umieszczony Nowej Południowej Walii, dostarcza Polsce oraz EU SST cennych i unikalnych informacji o obiektach, których nie możemy zobaczyć (lub nie zawsze widzimy) z Europy.

POLON Coona potrafi w ciągu jednej nocy wykonać kilkanaście tysięcy obserwacji obiektów na orbitach wokół Ziemi. Teleskop składa się z dwóch jednakowych systemów optycznych o szerokich polach widzenia 2,7 na 2,7 stopnia i aperturach 36 cm. Systemy są wyposażone w szybkie kamery typu sCMOS przeznaczone do astronomii. Całość zamontowana jest na montażu PlaneWave L-600. Precyzja teleskopu wynosi 0,6 sekundy łuku dla obiektów na orbitach MEO.

Teleskop został dostarczony i zainstalowany przez polską firmę Sybilla Technologies.


1 – EUSST – European Union Space Surveillance and Tracking, [DEC 541/2014/EU oraz REG

Share: