SUN

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z 7 organizacji: Civitta Strategy & Consulting SA, Vsl Startup Division, Axsysnav, F6S Network Ireland Limited, Brimatech Services GMBH, Science Park Graz GmbH oraz Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Cel projektu

Rola POLSA w konsorcjum

Aktualności

Share: