Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Struktura organizacyjna wynikająca ze statutu Polskiej Agencji Kosmicznej, przyjętego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz.U. poz. 2248), który wszedł w życie z dniem 21.12.2021 r.

WŁADZE POLSA
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Struktura organizacyjna
Telefon:

Struktura organizacyjna

Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej
płk Marcin Mazur
Struktura organizacyjna
Telefon:

Struktura organizacyjna

Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej
dr Michał Wierciński
Struktura organizacyjna
Telefon:

Struktura organizacyjna

STRUKTURA POLSA

Nazwa DepartamentuSkrót
Departament Strategii i Współpracy MiędzynarodowejDSWM
Departament Badań i InnowacjiDBI
Departament Bezpieczeństwa KosmicznegoDBK
Departament Obserwacji ZiemiDOZ
Departament Telekomunikacji i Nawigacji SatelitarnejDTNS
Departament Informacji i PromocjiDIP
Biuro OrganizacyjneBO
Oddział Terenowy w RzeszowieOTR
Oddział Terenowy w WarszawieOTW

Udostępnij: