Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polska Agencja Kosmiczna szanuje prywatność użytkowników serwisu www.polsa.gov.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

 1. Korzystając z serwisu www.polsa.gov.pl oraz subdomen powiązanych z domeną POLSA akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych w sekcji „Dla mediów” (akredytacje online, powiadomienia sms).
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP – każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, itp.).
Używamy ciasteczek, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

  Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3.
  Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 22 3801550, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.

  Inspektora Ochrony Danych.
  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Kontakt do IOD:
  Ewa Ambrozińska-Błęcka
  Telefon: +48 58 500-87-66
  E-mail: iod@polsa.gov.pl

  Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

  Odbiorcy danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

  Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

  Prawa osób, których dane dotyczą.
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  – prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  – prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 1. Administratorem danych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3.
 2. Hosting serwisu www.polsa.gov.pl dla serwerów zapewnia zewnętrzny dostawca – firma Home.pl S.A. Na mocy umowy zawartej na te usługi zostały jej powierzone dane osobowe. Są one przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.polsa.gov.pl i naszych użytkowników.
 4. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 5. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe służą wyłącznie do celów komunikacji z Polską Agencją Kosmiczną.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich edycji. Na jego życzenie przestajemy też gromadzić i przetwarzać te dane lub usuwamy je.
 7. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis www.polsa.gov.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 8. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie www.polsa.gov.pl linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 9. Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie www.polsa.gov.pl, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.
Share: