Kierownictwo


WICEPREZES POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ PŁK MARCIN MAZUR

PŁK MARCIN MAZUR

Pułkownik Mazur rozpoczął służbę wojskową w 1998 roku i awansowany na pierwszy stopień oficerski, podporucznika, w 2002 roku. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie z tytułem magistra topografii i kartografii. Swoją karierę rozpoczął jako oficer rozpoznania geoprzestrzennego w 6. Samodzielnym Oddziale Geograficznym w Toruniu, gdzie został dowódcą Mobilnego Zespołu Zabezpieczenia Geograficznego, dedykowanego Siłom Odpowiedzi NATO.

Następnie pułkownik Mazur służył w Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, Holandia, w Sekcji Wsparcia Geoprzestrzennego, Zarządu Rozpoznania J2 oraz jako oficer Sekcji Obrazowej w Wojskowym Centrum Geograficznym w Warszawie, skąd w 2012 roku został wyznaczony do służby do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Oddziału Rozpoznania Obrazowego.

Celem płk. Mazura jest realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej wydanej w 2017 r., która jest zgodna zarówno ze Strategią Kosmiczną dla Europy 2016, jak i Nadrzędną Polityką Kosmiczną NATO 2019. Dodatkowym zadaniem jest wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2022-2026.

Do obowiązków płk Mazura w POLSA należy usystematyzowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w szczególności rozwój zdolności podwójnego zastosowania, które mogą mieć zastosowanie wojskowe i cywilne:

  • EO – systemy satelitarnej obserwacji Ziemi;
  • SATCOM – systemy łączności satelitarnej;
  • SSA / SST – Space Situational Awareness / Space Surveillance and Tracking;
  • Technologie wynoszenia na orbitę.
Share:


Telefon.:
+48 22 380-15-50