Badania i innowacje

Badania i innowacje
W dziedzinie badań i innowacji kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna realizuje poniższe zadania:
  • Aktywizowanie polskiego sektora kosmicznego poprzez działania na styku nauki, przemysłu i administracji publicznej,
  • Wspieranie opracowywania przez polski sektor kosmiczny innowacyjnych produktów i usług w oparciu o unikalny polski know-how w zakresie deep tech,
  • Wspieranie podmiotów sektora kosmicznego w uzyskiwaniu doświadczenia lotnego tzw. flight heritage, rozwijaniu nowych kompetencji w przestrzeni kosmicznej oraz dokonywaniu odkryć naukowych,
  • Negocjowanie udziału podmiotów polskiego sektora kosmicznego w dużych międzynarodowych projektach naukowo-technologicznych,
  • Identyfikowanie nowych szans dla sektora kosmicznego, prowadzenie konsultacji, opracowywanie raportów i rekomendacji,
  • Wspieranie wielostronnej współpracy przemysłowej i naukowej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zbigniew Burdzy
Ekspert w Departamencie Badań i Innowacji
Delegat do ESA (THAG, PB-HME)

Share: