Promocja i edukacja

Polska Agencja Kosmiczna realizuje ustawowe zadania związane z edukacją kosmiczną w obszarze szkolnictwa wyższego, szkoleń dla administracji państwowej i szkoleń wewnętrznych dla pracowników POLSA.

Promocja i edukacja
Promocja i edukacja

W polu zainteresowania POLSA są też nauczyciele, edukatorzy, animatorzy promujący tematykę kosmiczną oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz studenci. POLSA zajmuje się także popularyzacją edukacji kosmicznej skierowanej do szerokich kręgów społeczeństwa.

Niezwykle istotnym aspektem działalności POLSA wynikającym z jej zadań statutowych są także działania informacyjne i promocyjne, dotyczące polskiego sektora kosmicznego.

 

W ramach tych aktywności, przedstawiciele POLSA biorą udział w wydarzeniach branżowych, polskich i zagranicznych, podczas których mogą promować polski sektor kosmiczny oraz działalność POLSA.

Promocja i edukacja
Promocja i edukacja

Polska Agencja Kosmiczna organizuje spotkania i konferencje prasowe, komentuje bieżące wydarzenia krajowej i międzynarodowej branży kosmicznej w środkach masowego przekazu. Udziela patronatów najważniejszym wydarzeniom dotyczącym sektora kosmicznego w Polsce, a także prowadzi działalność wydawniczą w tym zakresie.

Więcej na ten temat w zakładce PATRONATY

Share: