Downstream

Sat4Envi

”System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz partnerów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Polską Agencję Kosmiczną (PAK) i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu Sat4Envi jest budowa systemu udostępniania satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych zgromadzonych w zasobach Zakładu Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB.

Poprzez platformę CGS udostępniane będą dane z powierzchni Polski (plus 500 km wokół granic), archiwalne i bieżące z satelitów programu Copernicus (Sentinel), meteorologicznych (METEOSAT, NOAA, Metop), środowiskowych (MODIS: Terra i Aqua).

https://dane.sat4envi.imgw.pl/

SatBałtyk

Cel projektu SatBałtyk stanowił przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii (PAR1 , UV2 ), rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej. Projekt realizowało konsorcjum w składzie: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński.

http://www.satbaltyk.pl/aplikacja-satbaltyk/

Safedam

Projekt SAFEDAM miał na celu opracowanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystuje wieloźródłowe dane fotogrametryczne. Umożliwia wykorzystanie danych z pułapu satelitarnego zarówno optycznych zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni jak i danych radarowych.

System umożliwia ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzebna jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego. Projekt został zrealizowany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, Astri Polska Sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

https://www.safedam.gik.pw.edu.pl/Aplikacja-mobilna

GeoMetre

GeoMetre to projekt rozpoczęty w czerwcu 2019 r., prowadzony przez Główny Urząd Miar (GUM) działający jako członek konsorcjum europejskiego w ramach Europejskiego Programu Metrologii na rzecz Innowacji i Badań (EMPIR). Głównym celem tego projektu jest znaczący wkład w ulepszone rozwiązanie ITRF (Międzynarodowy Ziemski Układ Odniesienia).

GUM opracował nową dedykowaną linię odniesienia o długości 200 m we współpracy z Politechniką Warszawską. Poziom odniesienia skalibrowany i zweryfikowany (przy użyciu technik GNSS) w ramach nadchodzących działań w ramach projektu będzie optymalnym odniesieniem do kalibracji i weryfikacji nowej aparatury w tym projekcie oraz innych komercyjnych mierników odległości o średnim zasięgu.

Help me in distress (HID)

Celem projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego umożliwiającego zgłaszanie, monitorowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe w celu ocalenia życia i zdrowia poszkodowanych, zapewnienia publicznego bezpieczeństwa oraz koordynowanie odpowiedzi na zgłoszenie. System będzie oparty m.in. o dane pozyskiwane z sygnałów Galileo. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest ITTI Sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu w 4 kwartale 2021 roku.

AskWhere

Produkt, który zostanie opracowany to aplikacja mobilna i serwis internetowy do planowania wycieczek / wędrówek w sposób wysoce spersonalizowany. Pozwoli on użytkownikowi na odkrywanie obszarów we wskazanym otoczeniu, nawigowanie do nich i w nich, gdzie zastosowana i obliczona jest konkretna kombinacja zjawisk przyrodniczych, kulturowych i innych, zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Cały system będzie wspierany przez precyzyjne zbiory danych należące do producenta oraz obszerne otwarte zbiory danych, takie jak serwisy Copernicus i strumienie danych satelitarnych czy Open Street Map i inne. Dodatkowo, dzięki tworzonej społeczności i przewidywanemu crowdsourcingowi, tworzony produkt będzie na bieżąco weryfikowany in situ i wzbogacany o poprawione dane. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest Geosystems Polska Sp. z o.o. Planowane zakończenie projektu w 4 kwartale 2021 roku.

www.askwhere.eu

GEOCARDIO

Produkt jest systemem mającym na celu usprawnienie działania służb ratownictwa medycznego, poprzez dostarczenie informacji o lokalizacji i podstawowych danych medycznych potencjalnej osoby poszkodowanej z wszczepionym urządzeniem CIED. Projekt jest finansowany z programu NAVISP Europejskiej Agencji Kosmicznej a jego wykonawcą jest Hertz Systems. Planowane zakończenie projektu w 2 kwartale 2022 roku.

Share: