Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie

Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
12 czerwca, 2024

Dwa dni prezentacji, szereg poruszonych obszarów tematycznych, 250 uczestników stacjonarnych i blisko 700 widzów online, a między nimi niezliczone interakcje, dyskusje, nawiązane kontakty. Zorganizowane przez POLSA 27 i 28 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności wydarzenie udowodniło, że administracja publiczna i służby są coraz bardziej świadome korzyści płynących z korzystania z technologii satelitarnych do swoich rozmaitych zadań, w tym zarządzania kryzysowego, a rynek może im zaoferować ciekawą, odpowiadającą na wiele ich potrzeb ofertę.

W konferencji wzięli udział reprezentanci europejskich agencji i instytucji, parlamentu, służb podległych rządowi i samorządom różnego szczebla, a także firm sektora kosmicznego. Ich spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy w obszarze dostępu do najnowocześniejszych technologii i usług. Sporym zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne rozwiązania z dziedziny technologii satelitarnych, specjalistyczny sprzęt, w tym mobilne terminale, które można było zobaczyć na stoiskach wystawionych przez przemysł – firmy Teldat, GISS, TTCOMM, Thorium, Exatel, Vortex, jak również już będący na wyposażeniu policji wóz zapewniający sprawną komunikację satelitarną w terenie.

Większość prelegentów i panelistów bezpośrednio lub pośrednio nawiązywała do aktualnej sytuacji międzynarodowej – przede wszystkim agresji rosyjskiej w Ukrainie, podwyższonego stanu gotowości, w jaki weszły państwa UE i NATO w związku z zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa obywateli. Także gość specjalny konferencji, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, właśnie przywołując rozwój wypadków za naszą wschodnią granicą i ich konsekwencje, podkreślał konieczność kompleksowego wzmacniania zasobów państwa i jego zdolności, jeżeli chodzi o monitorowanie ryzyk, identyfikowanie niebezpiecznych zjawisk i zdarzeń, kompatybilność między poszczególnymi systemami.

O tym, co w tym kontekście już robi lub planuje zrobić sama Polska Agencja Kosmiczna, opowiadał prezes POLSA Grzegorz Wrochna:

– Dzisiaj coraz częściej przez przypadki odmieniamy słowo bezpieczeństwo – rozumiane szeroko, od sytuacji geopolitycznej kraju, po zmiany klimatu skutkujące katastrofami naturalnymi. Z tego powodu rola POLSA, w perspektywie rozwoju i upowszechnienia stosowania technologii satelitarnych jest znacząca. Badamy potrzeby polskich służb w sytuacjach kryzysowych oraz polskiej administracji. Wspieramy krajowy sektor kosmiczny, aby firmy i instytucje naukowe mogły te technologie satelitarne rozwijać i dostarczać na rynek. Rolą POLSA jest też doradzanie Ministerstwu Rozwoju i Technologii oraz innym ministerstwom, jak technologie satelitarne można i trzeba zastosować dla dobra kraju. Dlatego POLSA przygotowując rekomendacje dla MRIT – związane z alokacją naszego wkładu do ESA – rekomendowała rozbudowę programu bezpieczeństwa cywilnego – Civil Security from Space. Drugą rekomendacją była też budowa prototypowej konstelacji satelitów obserwacji ziemi – zarówno optycznych jak i radarowych. Pracujemy z ESA także nad utworzeniem w kraju ośrodków ESA Hub, gdzie będą rozwijane technologie na potrzeby konkretnych służb np. pogotowia, straży, policji w sytuacjach, kiedy informacja o tym, co się dzieje, jest kluczowa. – wymieniał szereg funkcji, jakie pełni POLSA w zakresie technologii satelitarnych prezes Wrochna.

Daleko idące zrozumienie i świadomość znaczenia dalszego inwestowania w infrastrukturę orbitalną i naziemną, poszerzanie funkcjonalności i rozwój kompetencji z poziomu ponadnarodowego, przebijało także z wystąpień i prezentacji przedstawicieli Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego EUSPA (z Dyrektorem Generalnym Rodrigo da Costą na czele), Komisji Europejskiej (dokładniej Dyrekcji Generalnej ds. obronności i kosmicznych DG DEFIS) oraz Europeskiej Agencji Kosmicznej ESA. Jako przykłady pojawiały się tutaj m. in. programy UE COPERNICUS, Galileo, GOVSATCOM czy instrumenty inkubacji innowacyjnych przedsięwzięć na etapie start-upów jak inicjatywa CASSINI.

Równolegle z pokazywaniem przydatności technologii satelitarnych w zarządzaniu kryzysami spowodowanymi przez czynniki czysto ludzkie, prelegenci i dyskutanci, często na konkretnych przykładach, udowadniali, jak skuteczne mogą być te same lub podobne narzędzia w przeciwdziałaniu i reagowaniu na katastrofy naturalne: pożary, powodzie, inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

Polska Agencja Kosmiczna serdecznie dziękuje za wielowymiarowe wsparcie partnerowi głównemu wydarzenia – InvestGDA – Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., partnerom – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego oraz EUSPA Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. Podziękowania należą się także patronom honorowym – Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Cyfryzacji, Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandrze Dulkiewicz, Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi oraz Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa. Dzięki gościnie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku mogliśmy spotkać się w tej wyjątkowej przestrzeni. Dziękujemy także wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w obsługę, oprawę, sprawny przebieg i poprowadzenie konferencji, wspierających nas zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu wydarzenia.

Mamy nadzieję, że konferencja trafiła w oczekiwania jej uczestników. Liczymy na kolejne spotkania w podobnym gronie reprezentantów administracji, służb mundurowych, ekspertów, przedstawicieli przemysłu.

„Polska jako nowoczesny, skuteczny i sprawny kraj powinna dążyć do osiągnięcia zdolności satelitarnych w najbliższej perspektywie czasowej z uwagi na okoliczności, w którym się aktualnie znajdujemy. Coraz szersze zainteresowanie technologiami satelitarnymi i zrozumienie potrzeb ich stosowania zauważa się poprzez aktywne zaangażowanie uczestników wydarzeń, takich jak konferencja „Technologie satelitarne w Zarządzaniu Kryzysowym”. Tak duże zainteresowanie tematyką konferencji oraz wygłaszanymi podczas niej prelekcjami pokazuje, jak ważne są praktyczne kwestie wykorzystania technologii satelitarnych, które stanowią kluczowy element w procesach zarządzania kryzysowego w państwie.”  – podsumował Rafał Borek, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej POLSA.

Wydarzenie można w każdej chwili obejrzeć na platformie YouTube Polskiej Agencji Kosmicznej:

GALERIA ZDJĘĆ

Share:
Wydrukuj lub zapisz: