Rada Studentów

Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej jest interdyscyplinarnym ciałem doradczym, w skład którego wchodzą studenci polskich uczelni o zainteresowaniach związanych z rozwojem sektora kosmicznego, reprezentujący studentów i organizacje studenckie. Rada powstała w 2020 r. z inicjatywy ówczesnego Prezesa POLSA – Michała Szaniawskiego. 30-osobowy skład Rady jest każdego roku uzupełniany w otwartym naborze.

Rada Studentów o sobie:

Pokolenie New Space dostało głos, jakiego nie miało wcześniej. Powołano Radę nie tylko studentów – entuzjastów kosmosu, ale także marzycieli, śmiałków gotowych na zmiany i wspólne budowanie jutra wraz ze społecznościami, w których są liderami. Tworzymy bardzo interdyscyplinarne środowisko, którego wspólnym pierwiastkiem jest kosmos. Jesteśmy ścisłowcami, humanistami, przyrodnikami, medykami, myślicielami, wszyscy szaleńcami. Bo jak mawiał Steve Jobs:The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do”.

Nasza Rada Studentów przy Prezesie POLSA szczyci się aktywnym gronem członków specjalizujących się w różnych dziedzinach – od lotnictwa, nauk o kosmosie, geologii, po inżynierię materiałową biotechnologię, prawo i nie tylko. Z indywidualnymi marzeniami, które przeplatają się ze zbiorowym zapałem do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej aktywności, nawiązania kontaktu, wejścia we współpracę. Jesteśmy niezłomni w naszym dążeniu do zacieśnienia więzi między studentami a polskim sektorem kosmicznym.

By zapalać innych, samemu trzeba płonąć.

Jacek Walkiewicz

Poznaj, polub, obserwuj profile Rady Studentów w mediach społecznościowych!

Kontakt mailowy

Cele Rady to:

 1. integracja polskich studentów,
 2. promowanie zaangażowania w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
 3. zapewnienia możliwości uczestniczenia studentom w procesie podejmowania decyzji,
 4. edukacja młodzieży zwłaszcza w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym,
 5. inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów,
 6. wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz młodych talentów.

Rada realizuje swoje cele przez:

 1. opiniowanie i konsultowanie wybranych przedsięwzięć POLSA,
 2. przedstawianie rekomendacji dotyczących wybranych działań POLSA ,
 3. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działań edukacyjnych POLSA,
 4. podejmowanie działań służących współpracy między uczelniami,
 5. wspieranie i organizowanie działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym dla projektów ESA Education,
 6. współpracę z władzami uczelni mającą na celu zwiększenie liczby projektów z Polski w ramach ESA Education oraz zwiększenie zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych, które są zaangażowane w sektor kosmiczny,
 7. bieżącą informację i promocję prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem dostępnych i zwyczajowo przyjętych form.

W skład Rady wchodzą obecnie:

Dominika Maj z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bartosz Rybacki z Politechniki Gdańskiej
Eliza Marzec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Weronika Dziaduch z Politechniki Warszawskiej
Mikołaj Kuska z Uniwersytetu Warszawskiego
Dominika Pytlak z Politechniki Warszawskiej
Kamil Golemo z Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kamil Ziółkowski z Politechniki Rzeszowskiej
Krzysztof Niewęgłowski z Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
Martyna Czudec z Politechniki Gdańskiej
Marcin Jasiukowicz z Politechniki Gdańskiej
Julia Licbarska z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
Sara Strączek z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Filip Zyga z Politechniki Krakowskiej
Hubert Gross z Politechniki Rzeszowskiej
Kajetan Gudowski z Politechniki Śląskiej
Karol Kołacz z Politechniki Rzeszowskiej
Cezary Kołodziejek z Politechniki Częstochowskiej
Hubert Malinowski z Politechniki Warszawskiej
Dorota Piechowiak z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Maciej Piórkowski z Politechniki Poznańskiej
Kamil Serafin z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Urszula Sibik z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Marcelina Stasik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Kaja Strójwąs z Uniwersytetu Śląskiego
Wacław Woszczyk z Wojskowej Akademii Technicznej
Aleksandra Zieleźny z Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej
Emilia Szymiczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Maciej Skorupski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Magdalena Sadowska z Politechniki Gdańskiej

Share: