11 września 2023 - 15 września 2023 Toruń
Dodaj wydarzenie do kalendarza

Tegoroczny zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego planowany jest w dniach od 11 do 15 sierpnia. Zjazdy organizowane są co dwa lata i stanowią przegląd aktualnych dokonań badawczych polskich astronomów. Dają także szansę koordynacji wielu działań badawczych i organizacyjnych w skali ogólnopolskiej.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: