• Start
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://polsa.gov.pl/

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Polskiej Agencji Kosmicznej.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Polska Agencja Kosmiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://polsa.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie jest spełnione kryterium 1.2.3 – audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest imię i nazwisko do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej adres email.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Polska Agencja Kosmiczna powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Polska Agencja Kosmiczna niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Polska Agencja Kosmiczna może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Polska Agencja Kosmiczna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

I Centrala Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. W budynku znajdują się dwie windy osobowe oraz jedna winda towarowa.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do budynku prowadzi pochylnia. Korytarze i windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. Windy wyposażone są w informację głosową.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W chwili obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.

II Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Oddziału Terenowego zlokalizowana jest w budynku "L" Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR).

Do budynku jest dojazd przez bramę od ul. Powsińskiej, przy której znajduje się ochrona obiektów COAR. Budynek znajduje się 100 m za bramą po prawej stronie. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Administrator budynku, w którym mieści się siedziba Agencji jest na etapie realizacji stosownej analizy techniczno-konstrukcyjnej dotyczącej możliwości przebudowy i przystosowania wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku, korytarze i winda pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. W budynku znajduje się jedna winda osobowa.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Korytarze, windy, drzwi kontroli dostępu pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.

Obecnie Oddziałał Terenowy w Warszawie jest w trakcie relokacji. Termin relokacji - 1.03.2021, adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa

Nowy budynek jest w trakcie adaptacji do potrzeb Agencji i przygotowania wyposażenia, aby spełniać standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

III Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się sześć wind osobowych oraz jedna winda towarowa.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. Obszary kontroli posiadają przejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Windy wyposażone są w informację głosową.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W garażu podziemnym znajduje się dodatkowa widna, przeznaczona tylko do komunikacji pomiędzy poziomem -1 i poziomem 0, która pozbawiona jest barier architektonicznych i umożliwiająca korzystanie osobom z niepełnosprawnościami (m.in. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (Stan w dniu 01.01.2021 r.) znajduje się w załączonym pliku: Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.