Sybilla Technologies sp. z o.o.
Domeny technologiczne
  • TD 11 Space Debris
  • TD 12 Ground Station Systems and Networks
  • TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
  • TD 14 Life & Physical Sciences
O podmiocie

Sybilla Technologies sp. z o.o. specjalizuje się w budowie i oprogramowa-niu naziemnych stacji obserwacyjnych. Obsługuje czternaście teleskopów na pięciu kontynentach. Obserwatoria prowadzą badania w zakresie Space Surveillance and Tracking (SST) i Near-Earth Objects (NEO), obserwacje ko-mercyjne i edukacyjne. Firma projektuje, dostarcza i integruje systemy obser-wacyjne na podstawie rozwiązań własnych i osiągnięć firm trzecich. Eksperci firmy tworzą i utrzymują rozwiązania w zakresie oprogramowania dla auto-nomicznych i robotycznych sieci teleskopów z uwzględnieniem planowania, oceny danych naukowych i procesów analizy. Sybilla Technologies zatrudnia aktywnie działających naukowców z zakresu precyzyjnych pomiarów fotome-trycznych i astrometrycznych oraz kontroli przestrzeni kosmicznej.

Główne produkty i usługi
  • Monitoring i kontrola systemów naziemnych
  • Kontrola misji – wsparcie inżynierskie
Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
  • ABOT – oprogramowanie do zarządzania robotycznymi sensorami obserwującymi przestrzeń kosmiczną.
  • WebPlan – oprogramowanie do zarządzania i planowania sieci sensorów obserwacji przestrzeni kosmicznej i utrzymania katalogu obiektów.
  • LightStream – oprogramowanie do przetwarzania danych optycznej obserwacji przestrzeni kosmicznej z kamer CCD i CMOS (projekt NCBiR).
Informacje kontaktowe
Strona www:
http://sybillatechnologies.com
E-mail:
info@sybillatechnologies.com
Telefon:
+48 721 539 365
Adres:
ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Adam Kinasz
E-mail:
adam.kinasz@sybillatechnologies.com
Telefon:
+48 721 539 365