Katalog podmiotów sektora kosmicznego

KATALOG PODMIOTÓW SEKTORA KOSMICZNEGO

Polska może się poszczycić ponad 500-letnim doświadczeniem w badaniach i eksploracji kosmosu. Ich fundamentem były rewolucyjne idee Mikołaja Kopernika i jego kontynuatorów, w tym Jana Heweliusza,wielkich polskich astronomów, XX-wiecznych i naukowców pracujących współcześnie. Na przestrzeni lat uczeni i inżynierowie o polskich korzeniach, pracujący w kraju i za granicą, stworzyli wiele cennych koncepcji naukowych, wynalazków i urządzeń, które na stałe wpisały się w historię podboju kosmosu.

Konstantin Ciołkowski i Ary Sternfeld stworzyli teoretyczne podwaliny pod budowę rakiet wielostopniowych i obliczanie orbit statków kosmicznych. Mieczysław Bekker, Werner Kirchner, Eugeniusz Lachocki, Wojciech Rostafiński, Stanisław Stankiewicz i Kazimierz Piwoński pracowali nad amerykańskim programem Apollo. Od ponad 40 lat Centrum Badań Kosmicznych PAN realizuje projekty urządzeń pokładowych satelitów i międzyplanetarnych sond kosmicznych. Kulminacją udziału Polski w radzieckim programie Interkosmos był lot orbitalny Mirosława Hermaszewskiego, a potomkowie polskich emigrantów, Karol Bobko, Scott Parazynski, James Pawelczyk, George Zamka i Christopher Ferguson uczestniczyli jako astronauci w amerykańskim programie lotów wahadłowców. W ciągu ostatniego półwiecza polscy naukowcy i inżynierowie zaprojektowali i skonstruowali ponad osiemdziesiąt instrumentów wykorzystywanych w misjach kosmicznych, takich jak m.in. Cassini-Huygens, Mars Express, Rosetta, Mars Curiosity Rover, Mars InSight, Venus Express, Herschel, Phobos-Grunt, BepiColombo, Solar Orbiter, czy planowanych Proba-3, Euclid, Juice, Arcus, Gamov, IMAP, Athena i innych.

Rodzimy sektor kosmiczny skupia obecnie ponad 300 firm, zatrudniających blisko 12 tysięcy osób. Kilkadziesiąt z nich swój model biznesowy w całości lokuje w sektorze kosmicznym, dla pozostałych stanowi on część ich aktywności. Firmy te są szczególnie aktywne w robotyce i automatyce, mechatronice, systemach zasilania urządzeń pokładowych, systemach optycznych i komunikacyjnych dla satelitów, czujnikach naukowych i penetratorach gruntu dla sond kosmicznych czy oprogramowaniu testującym systemy i podsystemy obiektów wynoszonych na orbitę. Od kilku lat trwają też prace nad w pełni odzyskiwalnymi polskimi rakietami suborbitalnymi. W zamierzeniu mają one osiągać pułap powyżej 100 km i zabierać ze sobą kilkudziesięciokilogramowy ładunek, na który składałyby się różnego rodzaju eksperymenty, do których przeprowadzenia wymagane są warunki mikrograwitacji. Znaczenie krajowego sektora kosmicznego stale rośnie, ponieważ eksploatacja przestrzeni kosmicznej jest dziedziną rozwojową, opartą na rozwoju najnowszych technologii, wyznaczającą coraz to nowsze, ambitne cele. Rosnące znaczenie sektora kosmicznego w krajowej gospodarce to także zwrot społeczny w postaci płaconych do budżetu państwa podatków i budowanie pozytywnego wizerunku kraju. Branża komiczna, poprzez swój intensywny rozwój w najnowocześniejszych technologiach, inspiruje także młode pokolenie do samodoskonalenia w perspektywie realizacji najbardziej ambitnych celów.

Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku stało się katalizatorem rozwoju krajowego sektora kosmicznego. W ramach programów ESA w ciągu ostatnich 10 lat polskie podmioty pozyskały kontrakty na kwotę 140 mln euro w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki członkostwu w ESA mamy dostęp do infrastruktury naziemnej i kosmicznej, współpracujemy z agencjami narodowymi i największymi firmami sektora kosmicznego, mając możliwość rozwoju rodzimych technologii i znaczącego udziału w łańcuchu dostaw międzynarodowych projektów kosmicznych. Mamy także możliwości rozwoju kadr i udziału w licznych programach edukacyjnych.

Przyjęta w 2017 roku Polska Strategia Kosmiczna – podstawowy dokument polskiej polityki kosmicznej – zakłada wsparcie polskiego sektora kosmicznego, aby w pełni sprostać jego oczekiwaniom i potrzebom i aby mógł skutecznie konkurować na rynku europejskim. Ten cel ma być realizowany m.in. dzięki wprowadzeniu Krajowego Programu Kosmicznego, nad którym obecnie trwają prace. Podpisanie w 2021 roku porozumienia Artemis Accords otwiera przed naszym krajem również perspektywy udziału w międzynarodowej, pod strategicznym przywództwem Stanów Zjednoczonych, eksploracji Księżyca i innych ciał Układu Słonecznego. Stawia to Polskę w grupie państw aktywnie uczestniczących w globalnym rynku technologii kosmicznych i satelitarnych, których wykorzystanie zdeterminuje przyszłe dziesięciolecia.

Niniejszy katalog polskich podmiotów sektora kosmicznego jest kolejnym opracowaniem przygotowanym przez Polską Agencję Kosmiczną. Publikacja zawiera informacje o polskim sektorze kosmicznym i jego kompetencjach związanych z przemysłem i nauką w zakresie eksploracji i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Stanowi użyteczne i aktualne źródło informacji o polskim sektorze kosmicznym. Mamy nadzieję, że nasz katalog będzie pomocny w nawiązywaniu kontaktów, które zaowocują nowymi, ciekawymi projektami.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
prof. Grzegorz Wrochna
Katalog podmiotów sektora kosmicznego
Katalog podmiotów sektora kosmicznego
Katalog podmiotów sektora kosmicznego, źródło POLSA:
Share: