Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
Polish Space Sector. Analysis of the current state, trends and technologies in the national and international context.
Polish Space Sector 2020. Analysis of the current state, trends and technologies in the national and international context. The space sector is one of the highly advanced and innovative areas, which is becoming increasingly important for the national

Publikacje
POLSA broszura
Informacje ogólne o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizowanych przez Agencję projektach, krajowym sektorze kosmicznym i specjalizacjach polskich firm z branży space.

Publikacje
POLSA ulotki PL
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi, przedstawiającymi projekty, w których uczestniczy POLSA oraz domeny i tematy istotne dla polskiej branży kosmicznej.

Publikacje
Umiejętności w sektorze kosmicznym. Analiza wyników ankietyzacji.

Publikacje
Przegląd projektów edukacyjnych o tematyce kosmicznej realizowanych w Polsce

Publikacje
Raport o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce w roku akademickim 2017-2018

Share: