Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
Raport o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce w roku akademickim 2017-2018

Publikacje
Polski Sektor Kosmiczny – 2020
Polski sektor kosmiczny 2020. Analiza stanu obecnego, trendów i technologii w ujęciu krajowym i na tle międzynarodowym

Publikacje
Analiza sektora kosmicznego wybranych państw
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie informacji na temat rynku kosmicznego w wybranych państwach. Raport zawiera analizę sektora kosmicznego dwunastu krajów.

Publikacje
Report – Understanding of Space Safety of the needs of future projects and activities of the National Space Program
Final Report

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2020
Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej znacząco przyczynia się do postępu technologicznego i naukowego w wielu sektorach gospodarki, a także pośrednio wpływa na życie każdego człowieka.

Publikacje
Raport – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2019
Niniejszy raport został przygotowany w ramach obowiązku wynikającego z art. 9 znowelizowanej w dn. 13 czerwca 2019 r. Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz.U. 2019 poz. 1248) i jest dokumentem przygotowywanym po raz piąty począwszy od powstania Agencji

Share: